Edén, släktBand 12 (1949), sida 88.

Biografi

Edén, släkt, härstammar från hemmansägaren Erik Jonsson (d. 1788, 87 år gammal) i Edsta, Ljustorps sn, Medelpad, vars son kyrkvärden och hemmansägaren Nils Ersson i Edsta (f. 1732, d. 1806) i socknens dödbok betecknas som »en hedersman». Han var fader till nämndemannen och hemmansägaren Pehr Nilsson (f. 1771, d. 1827), som med Christina (Stina) Nilsdotter (f. 1770) hade sönerna Nils och Per, vilka efter fädernehemmanet antogo namnet Edén. Av dessa var Per Persson Edén (f. 1808, d. 1888) i Edsta riksdagsman i bondeståndet 1847–48 och 1850–51. Brodern Nils Edén (f. 1796, d. 1876) blev komminister i Råneå och fader till rektorn i Piteå Per Olof E. (f. 1830, d. 1903). Dennes son var politikern och historikern landshövding Nils E., se nedan. Släkten fortlever.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Ljustorps sockens kyrkoarkiv, Landsarkivet i Härnösand. – L. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, 3 (1925); Personregister till rikets ständers nrotokoll för tiden fr. o. m. år 1809 t. o. m. 1866 (1935); Svenska släktkalendern 1936, utg. av G. Elgenstierna.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edén, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16601, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16601
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edén, släkt, urn:sbl:16601, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se