Edholm, af Edholm, släktBand 12 (1949), sida 134.

Biografi

Edholm, af Edholm, släkt, härstammar från Fors' sn (Ragunda pastorat) i Jämtland. Äldste kände stamfadern var hemmansägaren i nämnda socken Nils Pedersson, g. m. Kirsten Esbjörnsdotter (f. omkr. 1617, begr. 18 dec. 1704). Sonen, hemmansägaren Esbjörn Nilsson (f. omkr. 1638, begr. 24 juni 1700), hade med Ingel Mårtensdotter (f. omkr. 1647) sonen, hemmansägaren Nils Esbjörnsson (f. omkr. 1671, d. omkr, 1727–28). I sitt gifte med Lisbeta Svensdotter i Utanede i samma socken hade den nämnde Nils sonen, hemmansägaren Esbjörn Nilsson (f. 1707, d. 1759) i Utanede, g. m. Ingel Nilsdotter (d. 1766). Släktnamnet Edholm antogs av deras son vice länsmannen Mårten Esbjörnsson Edholm (f. 1741, d. 1805) efter Edeforsen i Indalsälven, vid vilken fors M. E. hade sin gård Holmsta (jfr art. E. 1 nedan). Den sistnämnde hade tolv barn, bl. a. sonen, läkaren Eric Edholm, som 1821 adlades med namnet af Edholm (E. 1). Han var fader till förste hovmarskalken Erik Wilhelm af E. (E. 2) och generaldirektören Edward Mårten Edholm (E. 3), vars hustru var filantropen Lovisa Christina Charlotta (Lotten) E., född von Heijne (se under E. 3). Son till förste hovmarskalken af E. är Erik Gustaf af E. (f. 1878), som blev överste och chef för Södermanlands reg. 1929 (tf. 1928), chef för östra brigaden 1935, generalmajor 1936 och var chef för tredje arméfördelningen 1937–42 samt är generallöjtnant i reserven sedan 1944. Son till generaldirektören Edward E. är fd. förste marinläkaren Erik E. (f. 1874), som var direktör för sjukhuset S:t Erik i Stockholm 1926–34 och överläkare vid dess kirurgiska avdelning 1927–39.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Fors' församlings kyrkoböcker, Länsarkivet i Östersund.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edholm, af Edholm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-11-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16616
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edholm, af Edholm, släkt, urn:sbl:16616, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-11-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se