Anna Edström

Född:1884-06-15 – Vänersborgs församling, Älvsborgs län
Död:1940-10-08 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Operasångare


Band 12 (1949), sida 180.

Meriter

Edström, Anna, f. 15 juni 1884 i Vänersborg, d. 8 okt 1940 i Stockholm (Matteus). Föräldrar: kansliskrivaren Johan Emanuel Edström och Maria Kristina Nordqvist. Sångstudier vid Musik-konservatoriet i Stockholm 1902–03 och för doktor Gillis Bratt, engagerad vid A. G. Salmsons operettsällskap 1904–08, vid Oscarsteatern i Stockholm 1908–09; hösten 1909–10 åter hos Salmson; sångstudier för professor Edmond Duvernoy i Paris tre år; studerade även för V. Vanzi i Milano; debuterade vid K. teatern 1914, engagerad där 1915–31. Operasångerska.

G. 12 juli 1936 i Stockholm (Osk.) m. civilingenjören Karl Axel Fredrik Löfroth i h. 2 g., f. 15 okt. 1880 i Malmö.

Biografi

Efter avgångsexamen från Musikkonservatoriet uppmärksammades A. E. snart av teaterdirektören Anton Gambetta Salmson och var 1904–08 knuten till dennes operettsällskap. Här blev hon förtrogen med scenen och dess uttrycksvärld och skaffade sig under sällskapets vidsträckta turnéer en rutin, som snart lät henne kreera en mängd primadonneroller i den då gängse operettrepertoaren. Man har från denna tid vitsordat hennes rivande temperament och fallenhet för genren och särskilt framhävt hennes tolkning av Fritz i Victor Herberts »Trollkarlen vid Nilen», en operett, som länge intog en framskjuten plats på Salmsons spelplaner. Säsongen 1908–09 övergick A. E. till Oscarsteatern i Stockholm, där hon emellertid föga utnyttjades, varför hon hösten 1909 återvände till Salmson. Denne hade övertagit Östermalmsteatern, som nu under namn av Operetteatern gick växlande öden till mötes. Efter att under hösten 1910 ha turnerat med det Salmsonska sällskapet lämnade E. med utgången av detta år definitivt operettscenen för att i Paris arbeta vidare på sin sångutbildning. Studierna för Duvernoy och Vanzi visade så goda resultat, att hon 1914 erbjöds engagemang vid operan i Nizza. Detta engagemang kunde dock ej fullföljas, då det första världskrigets utbrott hindrade planernas realiserande. A. E. måste nu lämna kontinenten, där hon börjat bli känd i vidare kretsar – hon hade 1914 konserterat såväl i Paris som i Bryssel och Antwerpen – och färden ställdes hem. Hösten 1914 debuterade A. E. på K. teatern som Mimi i »Bohème», vilket, resulterade i att hon följande år blev fast knuten till teatern. Under de sexton år hon var verksam vid denna institution, utförde hon omkring ett trettiotal partier, från operettprimadonnor till de stora soprandiva-rollerna. År 1919 gästade hon Nasjonalteatret i Oslo och 1924 Deauville i Frankrike. Sedan A. E. 1931 avgått med pension, gästspelade hon i svenska landsorten och framträdde även i svensk radio.

Som operasångerska vann A. E. sina vackraste framgångar i den italienska stora operarepertoaren, där hennes dramatiskt livfulla sångkonst och uttrycksfulla sceniska gestaltningsförmåga kommo till sin rätt. Sitt bästa gav hon med Tosca – en roll, som hon även kreerade mot Mattia Battistini vid dennes Stockholmsgästspel 1923 – där hon gav utmärkt illusion av firad sångdiva. I hennes skiftande och krävande repertoar må framhävas Madame Butterfly och Turandot, PamJna i »Trollflöjten», Susanna i »Figaros bröllop», Fidelio, Venus i »Tannhäuser», Micaela i »Carmen», Manon, Margareta i »Faust» samt bland operettroller Eurydike i »Orfeus i underjorden» och Rosalinda i »Läderlappen».

Författare

Gösta Percy.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Vigselbok för Oscars församling i Stockholm 1936, Pastorsämbetet. – T. Norlind, Allmänt musiklexikon, 1–2 (2:a uppl., 1927—28); E. Ottoson, Minns du det än... (1941); Nekrolog i Dagens nyheter 9 okt. 1940; uppgifter från Kungl. teatern.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anna Edström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16632, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Percy.), hämtad 2022-05-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16632
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anna Edström, urn:sbl:16632, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Percy.), hämtad 2022-05-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se