Ehrensparre, släktBand 12 (1949), sida 350.

Biografi

Ehrensparre, släkt, utgör en gren av släkten Feif, se denna. Guldsmedsåldermannen i Stockholm Donat Feiff (f. 1648, d. 1709; jfr Feif, släkt), riksbankens värdie, hade bl. a. sonen Christoffer Feif, vilken som kapten deltog i Karl XII:s fälttåg i Norge och blev adlad 1719 med namnet Ehrensparre (f. 1694, d. 1767), slutligen överstelöjtnant vid Garnisonsreg. i Landskrona. Christoffer E. är emellertid mest känd därför, att han med en klockardotter från Brännkyrka, Walborg Gröning, utanför äktenskap fick en son 1731, den så bekante bibliotekarien och publicisten Carl Christoffer Gjörwell, se denne. C. E. lät uppfostra sonen, först hos två sina systrar i Önnestad. C. E:s brev till Gjörwell äro tryckta av A. I. Arwidsson i dennes »Handlingar till upplysning af Finlands häfder» (7, 1853, s. 340–372); faderskapet var ej officiellt erkänt men antydes flerstädes av Gjörwell, vilken som äldre direkt skrev sig Carl »Christoffersson». Sedan C. E. 1740 på Dybeck i Ö. Vemmenhögs sn (Malm.) äktat Christina Gustaviana Ingelotz, kom han genom giftet i besittning av halva godset och gården Dybeck, Sveriges sydligaste slott, vilken hälft sedan kom att kallas »Sparreparten» efter ägarna E., överstelöjtnanten och hans son majoren Gustaf E. (f. 1749, d. 1785) samt dennes systrar. Gustaf E. slöt ätten på svärdssidan.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: B. von Beskow, Minne af kongl. bibliotekarien Karl Kristofer Gjörwell (Sv. akad:s handl. ifr. år 1796, 36, 1863), s. 82, 151; C. C. Gjörwell, Anteckningar om sig sjelf, samtida personer och händelser 1731–1757 (Saml. utg. för de skånska landskapens hist. o. arkeol. fören. af M. Weibull, 3, 1875, tr. 1874), s. 35; dens., En stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev 1757–1778 med en inledning utg. av O. Sylwan (1920), s. V f.; C. Hallendorff, Det stora juvelsveket i riksbanken (Samf. S:t Eriks årsbok 1929), s. 49 (om D. Feiff); G. Ljunggren, Skånska herregårdar, 3 (1855).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrensparre, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16702, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-09-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16702
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrensparre, släkt, urn:sbl:16702, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-09-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se