Ehrensteen, släktBand 12 (1949), sida 358.

Biografi

Ehrensteen, släkt, härstammar från kyrkoherden i Furingstad (Ög.) Bonde Holstensson (d. 1605), som underskrev Uppsala mötes beslut 1593, g. 1582 m. Sigrid Laurin. Deras son Philip Bondesson (lat. Philippus Bononius; f. 1593, d. 1669) blev kyrkoherde i Locknevi och Blackstad i Södra Tjust och fader till den berömde diplomaten, slutligen K. rådet Edvard Philipsson, år 1657 adlad med namnet Ehrensteen (se nedan\ som genom sin duglighet genast förde sin familj fram till en hög social ställning. Ätten slutade emellertid redan med hans barn, av vilka Carl E. (f. 1656, d. 1702) var lagman i Skåne och Blekinge men även nyttjades i diplomatiska uppdrag (personalier över C. E. i likpredikan 1702 av S. Isogaeus) samt var ledamot av 1686 års lagkommission, där han 1694 tog inträde; en del av C. E:s papper (brev till honom) finnes i Uppsala univ.-bibliotek (bl. a. i B 181). K. rådet Edvard E:s dotter Margaretha var g. m. K. rådet greve Nils Gyldenstolpe, och dottern Anna Beata var g. m. kanslipresidenten greve Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm i hans 1:a gifte; sonen kaptenen Edvard E. (d. ogift 1711) slöt ätten på manssidan. En K. rådet Edvard E:s halvbror överstelöjtnanten Gustaf Philipsson adlades 1674 också med namnet Ehrensteen (f. 1636, d. 1677) men blev ej introducerad och slöt som ogift sin gren.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Ellen Fries, Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider, 1, 3:e uppl. (1910), s. 170–222; S. Grauers, Arvid Bernhard Horn, 1 (1920), s. 21 f.; A. Lewenhaupt, Karolinen Edvard Gyldenstolpe (1941); B. Schlegel & C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor (1875).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrensteen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16709, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16709
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrensteen, släkt, urn:sbl:16709, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se