Ehrenström, släktBand 12 (1949), sida 391.

Biografi

Ehrenström, adlig släkt, härstammar från häradshövdingen i Norra och Södra Möre samt Stranda och Handbörds härader Nils Ströman, som utmärkte sig under Karl XI:s krig mot Danmark, bl. a. genom att föranstalta allmogeuppbåd mot fienden (sköldebrevet), och 1692 adlades med namnet Ehrenström (f. 1641, d. 1705). Dennes sonson överstelöjtnanten vid Svea artilleriregemente, kommendanten på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar Nils Albrecht E. (f. 1723, d. 1799), som i sin ungdom utmärkte sig i striden vid Güstrow 18 nov. 1758, tjänstgjorde länge i Finland, bl. a. vid Sveaborg; jfr även nedan under E. 1. I Finland föddes och uppväxte därför alla N. A. E:s barn, av vilka den äldste sonen var generalfälttygmästaren Nils Fredrik E. (E. 1); dennes andra hustru var den som författarinna bekanta Marianne Pollet (E. 2). Den från dem härstammande släktgrenen lever men har delvis emigrerat till Nordamerika. En yngre bror till N. F. E. var den kände gustavianen, sedermera finske verkliga statsrådet och senatorn Johan Albrekt E. (E. 3), som 1818 immatrikulerades på finska Riddarhuset. Hans gren utgick med en son 1863. En N. F. E:s och J. A. E:s bror var fader till Josef Jonas Israel Wilhelm E. (f. 1830, d. 1890), som bröt sig en borgerlig levnadsbana som järnkramhandlare i Stockholm och Uppsala och senare blev lantbrukare; även Josef E:s släktgren fortlever. – Från adliga ätten E. bör skiljas en ofrälse släkt Ehrenström (Erenström, Ehrnström, Ernström) från Dalarna; se särskild släktart. nedan.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksrcgistr. 1692, RA. – J. A. Ehrenström, Efterlämnade historiska anteckningar, utg. af S. J. Boethius, 1–2 (1882–83); T. Säve, Sveriges deltagande i sjuåriga kriget (1915); F. Wernstedt, Tärnkrämare i Stockholm 1651–1890 (1935).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ehrenström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16722, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-09-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16722
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ehrenström, släkt, urn:sbl:16722, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-09-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se