Eichhorn, släktBand 12 (1949), sida 518.

Biografi

Eichhorn, släkt, uppges härstamma från Mähren. Äldste kände stamfadern Melchior levde på 1570-talet som pastor vid Helgeandskyrkan i staden Brandenburg. Släktnamnet skall ha antagits av hans son Christopher Eichhorn (f. 1575, d. 1617), läderhandlande där. Med dennes sonson Christopher E. (d. 1690), som blev sämskmakarålderman i Köpenhamn, kom släkten till Danmark. Hans yngste son Melchior E. (d. 1730) överflyttade till Sverige, där han blev sämskmakarålderman och rådman i Nyköping. M. E:s ene son sämskmakaren och saffiansfabrikören i Stockholm Christopher E. (f. 1706, d. 1776), ägare av Lövstaholm i Uppland (S:t Olofs sn, Sth.), var en framstående yrkesman. Hans sonsons son handlanden och bryggaren i Stockholm Melchior Johan E. (f. 1806, d. 1850), var fader till biblioteksmannen och samlaren Christopher E. (se nedan). Dennes son ingenjören Melcher Johan E. (f. 1870, d. 1930) är känd som etsare. Hans syster Hedvig Charlotta E. (f. 1876, d. 1947) var en framstående expert på tavelrenovering. Släkten lever.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: S. Bergh, Drag ur Kungsholmens historia, 1 (Samf. S:t Eriks årsbok 1909), s. 34; A. E. Falck, Hantverksskrån och fabriksväsen i Nyköping från äldre tider (1928; jfr rec. i Personhist. tidskr, 32, 1931, tr. 1932, s. 252); E. Hultmark, Carna Hultmark & C. D. Moselius, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944); M. Olsson, Kungsholms kyrka (Sveriges kyrkor. Stockholm, 3:1, 1915), s. 109; TV. Örnberg], Svensk slägt-kalender, 4, 1888 (tr. 1887).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eichhorn, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16758, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16758
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eichhorn, släkt, urn:sbl:16758, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-10-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se