Eisen, släktBand 12 (1949), sida 543.

Biografi

Eisen och Eisenbletter, släkt, härstammar från Tyskland. Äldste kände stamfadern, modellören vid Fortifikationen, möbelsnickaren Johann Jacob Eisenbletter (f. 1732, d. 1813; se denne), skulle enligt familjetradition ha varit bagarson från Danzig, men uppgiften har ej kunnat verifieras. Någon släktskap med den i Stockholm i slutet av 1600-talet verksamme smeden Jacob Eisenbletter kan ej påvisas. Modellören J. J. Eisenbletters tyska härstamning är emellertid bestyrkt genom en anteckning därom i Maria församlings i Stockholm husförhörslängd 1779. Själv framträder han i svenska handlingar först 1760, men synes, att döma av eget uttalande då, ha haft svenska förbindelser åtminstone sedan 1740-talet; trol. inkom han till Sverige på 1750-talet (se hans biogr. nedan). Av J. J. Eisenbletters barn behöllo tre samma släktnamn (den siste död 1845), medan äldste sonen, kryddkramhandlaren i Stockholm Gustaf Ferdinand Eisen (f. 1762, d. 1840), på. 1780-talet anlade det förkortade släktnamnet. Den sistnämndes son grosshandlaren i Stockholm Frans August Eisen (f. 1796, d. 1866) var fader till den svensk-amerikanske mångsidige forskaren August Gustav Eisen (se nedan). Dennes brorson byråchefen i Riksförsäkringsanstalten Georg Albert Emil Eisen (f. 1878, d. 1946) redigerade från 1913 »Arbetarskyddet, tidskrift för arbetarskydd och socialförsäkring» och har (jämte E. Löfmark) utgivit lageditionen »Lag om försäkring för olycksfall i arbete» med historik och kommentar (1919; 4:e uppl. 1.939). Albert Eisen har även gjort forskningar om sin släkt och dess äldste stamfar (se Källor nedan och vid J. J. Eisenbletter).

Författare

Bengt Hildebrand med bidrag av Marshall Lagerquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: A. Eisen, Några anteckningar om modellören och konstsnickaren Johan Tacob Eisenbletter och hans släkt (Eisenbletter och Eisenl (Personhist. tidskr., 29, 1928).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eisen, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16767, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Marshall Lagerquist.), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16767
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eisen, släkt, urn:sbl:16767, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Marshall Lagerquist.), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se