Eiserman, släktBand 12 (1949), sida 554.

Biografi

Eiserman, släkt, ursprungligen från Tyskland, inkom till Sverige i slutet av 1600- eller början av 1700-talet. Stamfadern, Fredrik Eiserman, var g. m. en svenska och fader till bl. a. häradsskrivaren i Mark (Vg.) Jacob E. (d. 1768). Dennes äldste son kronobefalmingsmannen på Orust Johan Peter E. (f. 1748, d. 1814) var fader till bl. a. polissekreteraren i Göteborg, vice häradshövding Jacob Samuel E. (f. 1787, d. 1867), vars son Arthur E. (d. 1866) var skådespelare vid Mindre teatern i Stockholm. Från en J. S. E:s bror härstammar släktens äldre gren, som fortlever. – Johan Peter E: s yngre broders son, assessorn i Göta hovrätt Johan Fredrik E. (f. 1785, d. 1829) är stamfar för släktens yngre gren. Hans son postmästaren i Karlskrona Johan Floridan E. (f. 1827, d. 1883) var fader till den bekante pionjären inom svensk textilindustri Carl Theodor E. (se nedan). Efter dennes död 1935 blev hans yngre son Gillis E. (f. 1899, d. 1945) nyåret 1936 faderns efterträdare i Borås som direktör för a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker. Gillis E. var utbildad genom fackstudier i Manchester och Chemnitz 1919–22, blev 1929 teknisk chef vid förut nämnda företag, vars vice verkställande direktör han blev i juli 1931. Han har väl hävdat företagets ställning och genomfört, moderniseringar. Han togs även i anspråk som ordförande i Sveriges trikåfabrikanters förening (till början av 1945), liksom han var styrelsemedlem i Sveriges industriförbund, Textilrådet och Svenska textilfabrikantföreningen. Carl Th. E:s äldre son, Gillis E: s bror, Carl Sixten E. (f. 1895) var vice verkställande direktör i a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker 1920.–31, verkställande direktör i Druvefors väveri a.-b. och Hedefors a.-b. 1931–38 samt är från 1938 verkställande direktör i Åkerlunds bomullsspinneri a.-b., varjämte han efter Gillis E: s död inträdde som verkställande direktör för a.-b. Sveriges förenade trikåfabriker.

Författare

H. N. Danielson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Sv. släktkalendern 1930, utg. av G. Elgenstierna (1929). – Meddel. fr. familjen Eiserman, Borås.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eiserman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16772, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. N. Danielson.), hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16772
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eiserman, släkt, urn:sbl:16772, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. N. Danielson.), hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se