Trotte Petersson (Eka-släkt)

Död:senast 1364

Riksråd


Band 12 (1949), sida 572.

Meriter

1. Trotte Petersson, levde ännu 30 nov. 1362, var d. möjligen redan 1 sept. 1363 och säkert 27 aug. 1364. Nämnes 1333, var hövitsman på Falkenberg 29 febr. 1344; kallades ännu 8 maj 1348 blott »nobilis vir» men var riddare 2 febr. 1349; var hövitsman på Varberg 18 juni 1349, var häradshövding i Tveta (Jönk.) 28 nov. 1353, var riksråd (19 mars 1351) 6 mars 1358; kallas 31 maj och 11 juni 1361 konungens »justitiarius».

G. m. Ingegerd Johansdotter (oäkta Folkungaätt), dotter av lagmannen Johan Magnusson. Hon var 4 mars 1367 omg. m. riddaren Henrik Reventlow och levde ännu 14 jan. 1390.

Biografi

Som slottshövitsman stod T. redan på 1340-talet i Magnus Erikssons tjänst, och under den följande tiden fram till början av 1360-talet finner man honom ofta i konungens närmaste omgivning som dennes medbeseglare, löftesman eller betrodde tjänare. Det är tydligt, att han hade Magnus' förtroende, eftersom han innehade Falkenberg strax efter freden med Danmark 1343, då Halland efter långvariga strider definitivt erkänts som svenskt, och eftersom han sedan blev hövitsman på Varberg, norra Hallands viktigaste fäste. Såvitt man kan se, var han en av dem, som förblevo Magnus Eriksson trogna också i motgångens tid. År 1348 synes han ha deltagit i konungens fälttåg till Ryssland, och det var troligen under striderna där, som han förvärvade riddarvärdigheten. Då påvestolens representant 1351, under Magnus' andra fälttåg, beviljade den svenska kronan ett stort penninglån, var T. en av de frånvarande stormän, vilkas borgen man lovade skaffa. I överenskommelsen om detta lån kallas han för första gången riksråd, men detta brev upptar bland rådsmedlemmarna flera personer, som endast rent tillfälligt synas ha räknats till dem. Först 1358 var han med säkerhet medlem av rådet. Under Erik Magnussons fejd 1356–59 stod han troget på Magnus' sida och uppträder i flera brev som dennes löftesman. Två brev från 1361, utfärdade i konungens namn och beseglade med hans domsigill, äro bevittnade av T. såsom konungens »justitiarius». Denna titel innebär med all säkerhet, att T. tillfälligt haft ungefär samma ställning som den danske rikskanslern (justitiarius) och alltså haft rättighet att utfärda dombrev i konungens namn och besegla dem med domsigillet, som därför anförtrotts åt honom. Man vet ej, vilken hållning T. intagit under konflikten mellan Magnus och dennes son Håkan 1361–62. Efter de båda partiernas försoning våren 1362 uppträdde han som Håkans råd och fällde något senare även dom i dennes namn; i Södermanland. Efter 1362 har man icke något bevis för att T. fortfarande var i livet. Det är möjligt, att han var död redan 1 sept. 1363, då hans hustru intygade, att en person betalat en skuld till hennes make, och i varje fall måste han ha varit död 27 aug. 1364, då hans son innehade och sålde jord, som tillhört T.

Författare

Elsa. Nordström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: jfr ovan under släktöversikten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Trotte Petersson (Eka-släkt), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16789, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa. Nordström.), hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16789
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Trotte Petersson (Eka-släkt), urn:sbl:16789, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elsa. Nordström.), hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se