Ekdahl, släktBand 12 (1949), sida 591.

Biografi

Ekdahl, skånsk släkt, härstammar från bonden Per Månsson i Tolånga sn (Malm.), som var fader till domkyrkoklockaren i Lund Magnus E. (f. 1786, d. 1841). Dennes son kyrkoherden i S:t Peders kloster i Lund, kontraktsprosten och magistern Per Axel E. (f. 1811, d. 1876) var fader till bl. a. hamnbyggaren Ossian Zacharias E. (se nedan) och Wilhelm Emanuel E. (f. 1853, d. 1924). Den senare, som blev ryttmästare i svenska armén och var en känd ryttare samt lärare i krigsvetenskap vid Ridskolan i Strömsholm 1885–86 och 1888–90, gick 1895 i chilensk tjänst. Han blev chilensk överste 1897, var chef för chilenska arméns kommunikations- och krigsmaterielverkstäder 1902–04, för krigshögskolan i Santiago 1904–07, sekundchef för chilenska generalstaben 1907–09 och från 1911. Han var från 1911 även professor i strategi och krigshistoria vid chilenska krigshögskolan. En gata i Santiago bär hans namn (Calle Colonel Ekdahl). Wilhelm E. utgav »Historia militär de la Guerra del Pacificio» (1917–19); hans papper finnas i Lunds univ.-bibliotek. Släkten fortlever i Sverige.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. Sjöström, Skånska nationen i Lund före afdelningarnes tid (1897); dens. Skånska nationen 1833–1889 (1904); Svenska män och kvinnor, 2 (1944); S.-Ö. Swahn, Släkten Schweder från Karlskrona... (1940), s. 33 f, 263–269.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekdahl, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16791, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16791
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekdahl, släkt, urn:sbl:16791, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se