Ekeberg, släktBand 12 (1949), sida 598.

Biografi

Ekeberg, släkt, som härstammar från gruvdrängen i Hällefors (Västm.) Sigge Månsson (1600-talets senare del). Ene sonen, Sven Siggesson (f. 1686, d. 1775), bergsman vid Ekeberget i Hällefors, blev fader till Anders Svensson, som antog namnet Ekeberg (f. 1732, d. 1809), karduansmakareålderman i Sala. Hans ene son, Anders Andersson E. (f. 1769, d. 1843), kronobefallningsman i Gryta sn (Upps.), flyttade som äldre till Stockholm. Denne var fader till sergeanten vid Upplands reg. Lars Magnus E. (f. 1805, d. 1845), vars ene son, Lars Fredrik Alexander E. (f. 1828, d. 1896), var handlande i Uppsala. I äktenskap med Hilma Amanda Lemke var han fader till jur. dr Lars Birger E. (f. 1880, d. 1968[1]), juris professor vid Stockholms högskola 1907, justitieminister 1920–21 i L. De Geers, sedan O. von Sydows ministär samt 1923–24 i Tryggers ministär, justitieråd 1925–27, president i Svea hovrätt 1931–47 och riksmarskalk sedan 1947 samt En av de aderton i Svenska akademien sedan 1945.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Svenska släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna, 13, 1943 (1942).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt.2014-12-03

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekeberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16796, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16796
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekeberg, släkt, urn:sbl:16796, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-02-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se