Ekeberg, släktBand 12 (1949), sida 598.

Biografi

Ekeberg, släkt från Uppland, synes härstamma från arrendatorn å Banérska släktgodset Djursholm i Danderyds sn (Sth.) Gustaf Ekeberg (begr. 5 okt. 1718), enär hans son säkerligen var den Gustaf Gustafsson E., som var frälsekamrer vid Djursholm och g. 1715 m. Catharina Ebba Fast. Danderyds dopbok upptar endast tre deras döttrar, men som söner anges (i minnestalet över E. 1 i Vetenskapsakademien) tre: ostindiefararen, amiralitetskaptenen Carl Gustav E. (E. 1), inspektören vid Vattholma bruk Johan Fredrik E. (f. 1720, d. 1792) samt skeppsbyggmästaren vid örlogsflottan, kaptenen vid konstruktionsstaten Joseph Eric E. (f. omkr. 1726, d. 1793). Den sistnämndes son var kemisten, akademiadjunkten Anders Gustaf E. (E. 2).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: kyrkoarkiven för Danderyd, Lena och Tensta, Landsarkivet i Uppsala. – C. Forsstrand, Carl Gustaf Ekeberg. .. (Sv. Linné-sällsk:s årsskr, 11, 1928); A. Sparrman, Åminnelse-tal öfver... Carl Gust. Ekeberg-... 1790

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekeberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16797, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16797
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekeberg, släkt, urn:sbl:16797, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se