Ekholm, släktBand 12 (1949), sida 725.

Biografi

Ekholm, släkt. Strumpvävaren, och rådmannen i Sala Anders Ekholm hade bl. a. sönerna publicisten Erik E. (E. 1) och postmästaren i Sala Per E. (f. 1719, d. 1778). Den senare var fader till lagmannen och borgmästaren i Västerås Anders E. (f. 1765, d. 1833), vars son var politikern, borgmästaren Gustaf Ferdinand E. (E. 2).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: V. Millqvist, Svenska riksdagens borgarstånd 1719—1866 (1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekholm, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16844, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16844
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekholm, släkt, urn:sbl:16844, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se