Vilhelm Ferdinand Ekman

Född:1823-10-20 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län
Död:1900-06-30 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Donator, Bankman


Band 12 (1949), sida 780.

Meriter

Ekman, Vilhelm Ferdinand, f. 20 okt. 1823 i Uppsala, d. där 30 juni 1900. Föräldrar: guldsmeden Johan Ekman och Margareta Christina Zetterström. Anställd i kryddkramhandel 1838–46; genomgick som e. o. elev bergsskolan i Falun 1847–48; e. o. stipendlat på Jernkontorets metallurgiska stat 1849; anställd vid järnbruket i Hofors (Gävleb.) 1850; idkade senare skogsaffärer till 1865; kassör (slutligen förste kassör) i Uplands enskilda bank 1865–95. Donator till bl. a. Uppsala universitet. RVO 1893. – Ogift.

Biografi

Vilhelm E. sattes i Uppsala först i lära hos kryddkramhandlaren P. Forssman, där han snart fick som kamrat den tre år äldre västgöten Wilhelm Ulander, en bekantskap, som senare skulle bli av betydelse för hans bana, då denne blev den egentlige ledaren av den nyskapade Uplands enskilda bank. Starkt ambitiös lämnade E. snart kryddboden för att skaffa sig teknisk utbildning och fick därefter anställning vid det Petréska järnbruket i Hofors i Gästrikland. E. sysslade senare i åtskilliga år med privata skogsaffärer och titulerades bruksförvaltare, till dess han kallades att inträda som kassör, när det nämnda uppländska bankföretaget 1865 kunde börja sin rörelse. I samarbete med Ulander, som från att ha varit en av de jourhavande direktörerna snart blev det framåtgående företagets skicklige chef, tjänade E. banken i hela trettio år. Han berömmes för sitt utpräglade ordningssinne och sin starka rättskänsla.

E. blev med tiden ägare av en betydande förmögenhet, kanske grundlagd under hans privata affärsverksamhet under tidigare år, men framför allt resultatet av en utpräglad sparsamhet och ordentlighet. Tack vare detta kunde E., som avled ogift, göra betydande donationer. I sitt den 18 sept. 1899 daterade testamente gav E. sålunda dels 15,000 kr. till Akademiska sjukhuset i Uppsala, dels 100,000 kr. till Uppsala universitet. Den senare summan bestämdes skola utgöra en särskild fond, nu kallad »Vilhelm Ekmans universitetsfond». Ränteavkastningen därav skall utgå som tryckningsunderstöd till vid Uppsala universitet fästa vetenskapsidkare, antingen så att hela arbetets tryckning bekostas av fonden eller såsom tryckningsbidrag. Fondanslagen äro icke begränsade i fråga om ämnesområde, men ha mest nyttjats för publicering av humanistiska arbeten. Genom testamente av fd. överbibliotekarien C. Annerstedt och hans maka tillfördes fonden 1933 ett ytterligare belopp av 100,000 kr. Sedan 1903 ha med dess understöd kunnat utgivas (till 1948) sammanlagt 53 arbeten. En stor vinst är, att publikationerna ställas till universitetsbibliotekets förfogande för användning vid dess internationella bytesverksamhet.

Man kan förmoda, att det var genom sina vänskapsförbindelser inom den akademiska världen (bl. a. professorerna A. Erdmann, C. Wahlund och K. H. Blomberg), som den gamle bankkassören; förmåddes att disponera sin förmögenhet på detta. sätt. Raden av »Arbeten utgivna med understöd av Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala» vittnar på förblivande sätt om hans intellektuella intressen.

Författare

Arvid Hj. Uggla.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Urkunder och författningar angående donationer vid Upsala kongl. universitet, utg. af Th. Brandberg & J. v. Bahr, 1 (1902), s. 253–255; Urval av för Uppsala universitet gällande stadganden, 3, utg. av C. Häggquist (UUA 1937: 10), s. 130 ff. – Gestrike-Helsinge nation 1818–1911 (1911); [K. W. Herdin], Uplands enskilda bank 1865–1915. Minnesskrift (1915); G. Indebetou, Bergshögskolans elever under dess första 100-årsperiod (1919). – Personliga upplysningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Vilhelm Ferdinand Ekman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16861, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Hj. Uggla.), hämtad 2023-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16861
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Vilhelm Ferdinand Ekman, urn:sbl:16861, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Hj. Uggla.), hämtad 2023-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se