Braunjohan, släktBand 06 (1926), sida 135.

Biografi

Braunjohan, släkt, härstammande från Spanien (enligt uppgift Granada och Cadiz), varifrån den förgrenat sig till Nederländerna, Friesland, Westfalen och Sverige m. fl. länder. Släkten hette ursprungligen Yan, men en av dess medlemmar skall enligt traditionen på grund av sin mörka hy ha fått vedernamnet Brauno-Yan eller Brunyan, varav sedan den tyska namnformen Braunjohann bildats. En Gerhard B. (f. i Köln på 1500-talet, d. 1639), som var handlande i Osnabräck, säges till följd av trettioåriga krigets härjningar ha flyttat till Göteborg tillsammans med sin son Cordt (Conrad) B. (f 1642), vilken 1639 därstädes bedrev klädes-, siden- och kryddhandel. Söner till denne voro rådmannen och notarius publicus, från 1698 justitieborgmästaren i Göteborg Gerhard B. (f. 1635, d. 1702), handlanden, från 1671 packhusinspektören Cordt (Conrad) B. (f. 1636, d. 1691), vilken ägde sätesgården Partille, understödde kronan med stora lån under krigen på 1670-talet samt slutligen adlades 14 aug. 1690 med namnet von Braunjohan till Partille, samt kommerskollegiets kommissarie, rådmannen Henrik B. (f. 1642, d. 1696), som var en förmögen handlande i Göteborg och skänkte en praktfull predikstol till Kristine kyrka (såld 1794 till Lysekils kyrka). Bland packhusinspektören Cordt von B: s många barn märkas schout-bynachten Conrad von B. (f. 1666, d. 1734) samt Johann von Brunjan (f. 1668, d. 1756), vilken gick i österrikisk krigstjänst och deltog såväl i ungerska fälttåg som i spanska tronföljdskriget under prins Eugens befäl. Den 17 sept. 1693 upphöjdes han i romerskt-riksgrevligt stånd av kejsar Leopold I. Han säges ha tillbragt sitt liv med att spela, dansa och »cortisera», stod högt i gunst hos kejsar Josef I och skall (enligt sekreteraren J. K. Stiernhööks uppgift) ha »faciliterat dennes amouretter». Ätten utdog med packhusinspektören Cordt von B: s sonson kaptenen Martin Rutger von B. (f. 1733, d. 1819), vilken jämte sin broder generalmajoren Germund Carl von B. (f. 1726, d. 1805) erhöll tillstånd att skriva sig von Brunijan. — Brev från medlemmar av släkten B. finnas bl. a. i riksarkivets samlingar av brev till Karl XII, kanslikollegium, G. H. von Müllern, N. Posse, J. Adler Salvius och K. G. Tessin.

Författare

B. Linden.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Adelsbrev 1600, 1812 (ansökan), meritförteckningar: flottan, biographica samt J. K. Stiernhööks brev till hovkanslern G. H. von Müllern 15/25 febr. 1713, Caesareana, allt i RA. — W. Berg, Samlingar till Göteborgs historia, 1 (1882); H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs äldsta historia (1908); dens., Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden (1915).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Braunjohan, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16907, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Linden.), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16907
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Braunjohan, släkt, urn:sbl:16907, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Linden.), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se