Carl Abraham Broling

Född:1798-02-20
Död:1851-08-09 – Knista församling, Örebro län

Gravör, Myntproberare


Band 06 (1926), sida 339.

Meriter

2. Carl Abraham Broling, den föregåendes brorson, f. 20 febr. 1798 i Knista, d. 9 aug. 1851 i Paris. Föräldrar: kronofogden i Leke och Karlskoga fögderi Nils Kristian Broling och Lisa Karolina Schröder. E. o. kanslist och kopist i bergskollegium 1 aug. 1814; auskultant s. d.; tillika e. o. kammarskrivare i sundhetskollegiets fältläkarkontor 6 okt. 1817; kammarskrivare därstädes 1 dec. s. å.; tf. myntproberare i K. myntet vid upprepade tillfällen, första gången 29 mars 1819 (jfr K. brev 23 febr. s. å.); erhöll myntproberares titel 20 okt. 1820; penningräknare och maskinist vid myntverket 12 mars 1824; företog en studieresa till England 1829; gravör samt stereotyperings- och tryckeriföreståndare i riksbankens sedeltryckeri 21 juni 1830; uppförd på bergskollegiets expektansstat 18 maj 1833 till följd av verkets omreglering.

Gift 4 nov. 1826 med Sofia Maria Willberg, f. 10 juni 1807, d. 30 mars 1858, dotter till kamreraren i järnkontoret Johan Adolf Willberg.

Biografi

Som ung auskultant i bergskollegium och kammarskrivare i sundhetskollegium arbetade B. i flera år dels i bergskollegiets proberkammare och i dess kemiska laboratorium, dels i en av de större gjutstålsfabrikerna. Han anlitades vid denna tid rätt flitigt som gravör, bl. a. av järnkontoret, som vid sidan av andra uppdrag i aug. 1822 sände honom till Dannemora för att avrita mekaniska byggnader. Av B:s hand äro vidare illustrationerna till farbroderns, bergsrådet Gustav Broling, reseskildring från England och åtskilliga konstnärligt utförda blanketter för växlar m. m. Efter några myntproberarförordnanden, vilka inbragte B. myntproberartiteln, erhöll han 1824 de då nyligen förenade tjänsterna som penningräknare och maskinist vid K. myntet. Ett par år därefter utförde B. åt riksbanken gravyrer med engelsk konstsvarvningsmetod, och år 1829 företog han en studieresa till England, vars resultat ansågos äga det värde, att riksdagen tillerkände honom ersättning för hans kostnader. Sedan B. därpå blivit föreståndare för riksbankens sedeltryckeri, uppgjorde han förslag till införande av den engelska konstgraveringen av sedlar (1831) och uppfann en förträfflig metod för färgning av papper i olika nyanser. Genom detta förslag, som bifölls av 1834–35 års riksdag och verkställdes 1836, är B. upphovsmannen till våra moderna sedlar och har inlagt en stor förtjänst om sedelmyntets förbättring. För sina meriter tilldelades B. av 1834–35 års riksdag en personlig löneförbättring, i det att hans lön höjdes från 1,000 till 1,200 rdr b:ko och han dessutom erhöll ett årligt arvode på 240 rdr b: ko. Jämte förutnämnda reformer började B. också använda stereotypi vid sedeltryckningen, vilken metod han fullkomnade med galvanopla-stikens tillhjälp. Sedan B. ytterligare infört en av honom uppfunnen numreringsmaskin, beviljade 1840–41 års riksdag honom en lön på 1,800 rdr b: ko. B:s bana avbröts hastigt av döden, som träffade honom i Paris under en utrikes studieresa.

Författare

B. Lindén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Några underrättelser om valsverk för stångjern, vals-gjutning i coquiller samt en machin för hyfling af plank och bräder m. m.; samlade under en resa i England år 1829 (Jern-kont. annaler, Arg. 15, 1831, s. 526—544, pl. 4—6).

Källor och litteratur

Källor: Befordringsakter 1817 och 1824, kammararkivet; kammarkollegiets protokoll och registratur; bergskollegiets protokoll, RA; bankoftillmak-: tiges protokoll, riksbanken. — Riksens ständers protokoll med bihang 1828; —54; J. A.- Almquist, Bergskollegium (1909); H. Hildebrand & O. Montelius.' Sedelsamlingen i riksbankens myntkabinett (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Abraham Broling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16992, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lindén.), hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16992
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Abraham Broling, urn:sbl:16992, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lindén.), hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se