Margareta Sofia Brooman (f. Lagerqvist)

Född:1771
Död:1800-06-06 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län

Operasångare


Band 06 (1926), sida 435.

Meriter

2. Margareta Sofia Brooman, f. Lagerqvist, den föregåendes hustru, f. 1771, d. 6 juni 1800 i Norrköping. Föräldrar: vaktmästaren, vid generallandtullskansliet Olof Lagerqvist och Elisabet Katarina Sörling. Elev vid Eriksbergs teatern 1783; engagerad hos K. Stenborg i Stockholm 1784—1788, vid K. teatrarna 1788— 99 och hos J. A. Lindqvist i Göteborg 1799—1800.

Gift 21 nov. 1798 med Johan Erik Brooman (se föregående).

Biografi

I början av 1784 tog den unga gryende talangen vid knappt fyllda tretton år å Eriksbergsteatern sina första steg på sin sceniska bana. Skogvaktarens syster Betsy i Monsignys' opéra-comique »Kungen och skogvaktaren» tycks ha varit hennes debut. Sedan hon blivit engagerad vid K. teatrarna, fortfor hon dock att spela hos K. Stenborg, vars elev hon var, och innehade där en ganska vidlyftig repertoar. K. K. Gjörwell skrev om henne: »Hon levde ihop med en fattig mor och förde ett exemplariskt ärbart liv. Hon var en rätt vacker flicka, sjöng artigt, men spelte med köld och deklamerade med monotoni.» Och till sin dotter fru Gustava Lindahl skriver han 4 apr. 1800: »Dessa aktörer och aktriser figurera nu alla i Norrköping bredvid själva Riksteatern. Bland de senare en numera gift, men vilken såsom flicka förde här, ehuru engagerad vid själva Komiska teatern, en så ärbar vandel, att hon fick av de profana gossarna det öknamnet av 'Teaterns oskuld'. Hon var tillika rätt vacker, men icke nog spirituell uti sitt spel, än mindre sinnrik uti sina anletsdrag och gester, ty det var merendels alltid enkla, alltid desamma vid alla, ehuru olika sinnesrörelser och aktioner.» Däremot tycks den stränge konstdomaren A. D. Hummel varit nöjdare med hennes spel. Om hennes fru Eldfeldt i »Redlighetens seger öfver förtalet» säger han, att hon utförde rollen »med skicklighet», och om hennes Miss Nancy i »De fyra förmyndarne» yttrade han i Göteborgs theater febr. 1800: »Fru Brooman har givit rollen till vårt fullkomliga nöje. Vi kunna ej tadla, vi kunna blott beklaga, att bröstsjukdom nekar behag och styrka åt hennes röst.» Sannolikt var det av detta lidande hon lades i graven vid endast tjugunio års ålder. Bland hennes roller finna vi naturbarnet Colas i »Fanfan och Colas» 1786, Perrette i »De två jägare och mjölkflickan» 1788, Isabelle i »Talande taflan», Henriette i »Gripon och Martin», Stina i »Skärgårdsflickan», Adelaide i M. J. Sedaine's kvicka konservationskomedi »Det oförmodade vadet» 1789, Catou i »Grefven af Oldsbach», Karolina i »Svartsjuke älskaren», där hon vann mycket bifall, liksom för Lotta i »Clas och Lotta» 1790, Fanchette i »Figaros bröllop» (komedien), Johanna i »Vackra arrendatorskan», Iselle i »Sargines», titelrollen i »Enle-verade fästmön», Lauretta i »Camilla» med musik av N. d'Alayrac, Lotta i »Klensmeden», Edvard, Katarinas bror i »Czar Peter den store och Strelitzarne».

Författare

N. Personne.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se ovan under 1.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Margareta Sofia Brooman (f. Lagerqvist), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17032, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17032
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Margareta Sofia Brooman (f. Lagerqvist), urn:sbl:17032, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Personne.), hämtad 2021-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se