Johannes (John) Brunner

Född:1860-11-22 – Veddige församling, Hallands län
Död:1936 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Evanston, Illinois)

Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Brobyggare


Band 06 (1926), sida 529.

Meriter

Brunner, Johannes (John), f, 22 nov. 1860 i Veddige socken. Föräldrar: lantbrukaren och fruktodlaren Johannes Johansson och Anna Eriksdotter. Elev vid enskilda skolor i Stockholm samt vid tekniska högskolan 13 sept, 1883; utexaminerades från dess väg- och vattenbyggnadsavdelning 30 apr. 1887, Ingenjörsbiträde vid statens järnvägsbyggnader somrarna 1885 och 1886 samt 1 maj—dec. 1887; emigrerade till Förenta staterna våren 1888; anställd vid Boston & Maine-järnvägens brobyggnadsavdelning 1888—15 juni 1890; konstruktör vid Mount Vernon bridge c: o, Ohio, 15 juni—1 sept. 1890; överingenjör därstädes 1 sept. 1890— 1 maj 1895; biträdande överingenjör vid Carnegie steel c:o, Pittsburgh, 1895—1 juli 1896; broingenjör för stadsämbetet i Pittsburgh, Pa., 1896—1 juli 1899; stadsöveringenjör i Pittsburgh 1899—1 mars 1902; biträdande verkschef vid North works, Illinois steel c: o, i Chicago 1902—12; biträdande inspektionsingenjör vid Illinois steel c: o 12 apr. 1912; verkställande direktör för avdelningen för metallurgi och inspektion i Illinois steel c:o från 1923. Medlem bl. a. av American society of civil engineers (v. ordförande i Illinois-sektionen), av American society for testing materials (styrelsemedlem 1913—18), av American railvvay engineering association, av Western society of engineers (styrelsemedlem 1906—09), av Society of automotive engineers, av Association of american steel manufacturers (v. ordförande 1924—26; ordförande 1926), av American iron and steel institute, av Svenska ingenjörsföreningen i Chicago (styrelseledamot; ordförande 1916) samt av Chicago engineers club (styrelsemedlem 1916—18; v. ordförande 1919, ordförande 1921). RNO 1919.

Gift 16 nov. 1892 med Corina Agnes Irene Mitchell, f. 22 sept. 1867, dotter till affärsmannen Quincy Adams Mitchell, Mount Vernon, Ohio.

Biografi

B:s ingenjörsverksamhet i Amerika har fått sin prägel av den svenska tekniska högskolebildningens allsidiga grundlighet. Under mångsidig praktisk tillämpning av de kunskaper han vid högskolan tillägnat sig i järn- och stålindustriens, tjänst har han så småningom övergått till mera vetenskapligt arbete, ägnat materialet och dess förbättring. Sin bana började han som konstruktör av stålbroar och fortsatte därpå som konstruktör av stålverk och driftingenjör. Hans förnämsta arbeten som broingenjör äro hängbron över Monongahela-floden i Pittsburgh med en spännvidd av 240 m. och flera bågbroar i samma stad, varav en med en spännvidd av 138 m. För världsutställningen i Chicago 1893 övervakade B. stålkonstruktionerna i administrationsbyggnaden och konstgallerierna. Bland större industriella verk, för vilka stålkonstruktionerna utförts under B:s ledning, må nämnas Illinois steel c:o's south works (ombyggnad) samt de stora anläggningarna i Gary, Indiana, för samma bolag. För undersökningen av stålets egenskaper under olika förhållanden har B. utarbetat materialprovningsmaskiner, bland vilka särskilt märkes en apparat för mätning av varje hjuls tryck på en viss punkt på en järnvägsskena, då ett tåg passerar däröver. B: s uppfinnarverksamhet och framgångsrika ledning av tekniska undersökningar har flera sätt rönt offentligt erkännande.

Författare

Hugo Em. Westerberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes (John) Brunner, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17075, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hugo Em. Westerberg.), hämtad 2023-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17075
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes (John) Brunner, urn:sbl:17075, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hugo Em. Westerberg.), hämtad 2023-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se