Johan Gottlob Brusell

Född:1756-12-25 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1829-11-27 – Stockholms stad, Stockholms län

Dekorationsmålare


Band 06 (1926), sida 549.

Meriter

Brusell, Johan Gottlob, f. 25 dec. 1756 i Stockholm, d. 27 nov. 1829 därstädes. Föräldrar: sadelmakaremäståren Gottlob Diedriksson Brusell och Maria Kristina Gik. Dekorationsmålare vid K. teatern 1781; företog en studieresa till Frankrike och Italien 1783—84; förste dekorationsmålare 1787—omkring 1808; erhöll K. hovmålares titel; kammarförvaltare (garde des tableaux) vid K. museet 1816. AgréFrKA 1787.

Gift med Ulrika Swedman, f. 9 febr. 1773, d 12 sept. 1846, dotter till kramhandlaren Erik Swedman i Stockholm.

Biografi

Av de dekorationsmålare, som efter Desprez' utkast och under hans ledning på scenen förverkligade hans idéer, torde B. ha varit den kunnigaste och bäst utbildade. Osannolikt är icke, att någon del av de till Desprez' kompositioner eller art återgående, med en yrkesskicklighet som gränsar till konstnärskap utförda dekorationerna på Drottningholms och Gripsholms teatrar äro målade av B., ehuru därom ingenting med visshet kunnat fastställas. Som självständigt skapande konstnär nådde B. icke mästerskapet, men bevarade teckningar av hans hand vittna om att han med gott omdöme och artistisk blick förstått tillgodogöra sig intrycken från sin italienska studieresa, under vilken han kom i en för hans konstnärliga uppfattning avgörande beröring med Masreliez, Ehrensvärd och andra av de män, som beteckna nyklassicismens genombrott i vårt land.

Författare

Agne Beijer.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: B:s bouppteckning, Stockholms brev, utg. av Gunhild Bergh, 1 (1916); F. Stockholms theatrar fl 866); [Chr. Eichhornl familjebok, 2: a uppl., 4, 1905). rådhusarkiv; C. A. Ehrensvärds A. Dahlgren, Anteckningar om , Johan Gottlob Brusell (Nord.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Gottlob Brusell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17081, Svenskt biografiskt lexikon (art av Agne Beijer.), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17081
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Gottlob Brusell, urn:sbl:17081, Svenskt biografiskt lexikon (art av Agne Beijer.), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se