Emil Henrik Brusewitz

Född:1840-12-17 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1908-09-24 – Stockholms stad, Stockholms län

Bergsingenjör, Myntdirektör


Band 06 (1926), sida 554.

Meriter

2. Emil Henrik Brusewitz, den föregåendes kusins son, f. 17 dec. 1840 i Göteborg, d. 24 sept. 1908 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Elis Fredrik Brusewitz och Anna Cecilia Hegardt. Elev vid Göteborgs realgymnasium 1853—56; student i Uppsala 25 jan. 1858; avlade bergsexamen 30 jan. 1867; elev vid bergsskolan i Falun 1867—68; antogs av järnkontoret till elev på ett år i metallurgi 13 maj 1869. Anställd vid Hörle bruk i Värnamo socken hösten 1858 och vid Lindefors bruk i Svenarums socken vintern 1858—59; auskultant i kommerskollegiets bergsavdelning 6 febr. 1867 (ed 7 febr.); bessemeringenjör vid Fagersta bruk 1868—74; konsulterande ingenjör vid Västanfors' bruk 1875; handhade på järnkontorets uppdrag (20 okt. 1875) den svenska järnbruksutställningen i Filadelfia 1876; tf. myntmästare 30 juni 1876; myntdirektör och chef för K. myntverket 30 dec. s. å.; ledamot av Kungsholms församlings kyrkoråd 3 dec. 1877—26 nov. 1883 (kyrkovärd 31 maj 1880); stadsfullmäktig i Stockholm 1878—80; ledamot av styrelsen för livförsäkrings a.-b. Victoria från 23 aug. 1901; förordnad 6 dec. 1907 att som särskild ledamot för myntverket deltaga i den 3 okt. 1902 tillsatta löneregleringskommittén. RNO 1879; KN02H 1890; KNO1kl 1902.

Gift 30 maj 1878 med Hedvig Elisabet Lovisa Bredberg,  f. 7 mars 1856, dotter till presidenten Henrik Vilhelm Bredberg.

Biografi

B. besökte och studerade vid flera utländska myntverk såsom Filadelfia, London, Berlin, Hamburg, Köpenhamn, Bryssel, Paris, Wien och St. Petersburg, av vilka besök det svenska myntverket drog synnerligen stor fördel, i det att B. där införde många förbättringar och ökade dess produktion avsevärt. Av trycket har B. utgivit bl. a. ett »Utdrag af myntdirektörens underdåniga berättelse för år 1884», innehållande huvudsakligast en redogörelse för kostnaderna för Sveriges övergång till det nya myntsystemet av år 1873.

Författare

K.-A. Wallroth.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Iakttagelser under en resa i Tyskland och England år 1870 (Jern-kont. annaler, N. S., Arg. 27, 1871, s. 199—249). — Utdrag af myntdirektörens underdåniga berättelse för år 1884. Sthm 1885. 4: o 42 s., 1 tab. —- Artiklar av numismatiskt innehåll i Nord. familjebok, 1: a och 2: a uppl., samt stipendiatberättelse i Jern.-kont. annaler (1870).

Källor och litteratur

Källor: Finansdep. handl. 30 juni 1876, RA; G. skolans elever under dess första 100-årsperiod (1919). Indebetou, Bergshög-

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Emil Henrik Brusewitz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17084, Svenskt biografiskt lexikon (art av K.-A. Wallroth.), hämtad 2022-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17084
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Emil Henrik Brusewitz, urn:sbl:17084, Svenskt biografiskt lexikon (art av K.-A. Wallroth.), hämtad 2022-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se