Bröms, släktBand 06 (1926), sida 617.

Biografi

Broms, släkt, härstammande från kyrkoherden i Ockelbo Sveno Johannis B. (d. 1610), far till kyrkoherden därstädes Johan Svenonis B. (f. 1580, d. 1653), vilkens son arkiatern Sven B. (se nedan 1) efterlämnade döttrarna Katarina B., efter sitt senare gifte känd som biskopinnan Bröms eller Carlsson (se nedan 2) och Elisabet (f. 1667, d. 1738), gift 1) med pastorn i Katarina församling i Stockholm Erik Tilas, 2) med professorn i Dorpat Crispinus Olai Jernfeld, 3) 1701 med domprosten i Västerås Nikolaus Georgii Dwan i hans andra gifte.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bröms, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17121, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17121
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bröms, släkt, urn:sbl:17121, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se