Buck

Död:levde på 1700

Skulptör


Band 06 (1926), sida 641.

Meriter


Biografi

B u c k, (B u k h, B u k h e r) kallas en till sina levnadsomständigheter okänd bildhuggare, som arbetade tillsammans med Burchardt Precht vid utsmyckningen av Storkyrkans i Stockholm läktare, både norra och södra, 1702—05. Möjligen är han Prechts lärjunge ehuru han ej upptages i förteckningen över dennes personal. Vid arbetet å Storkyrkans läktare synas de båda mästarna arbetat i kompanjonskap; B:s arbeten äro emellertid lösare i linjerna än Prechts, hans acanthusornament sakna den naturalistiska friskheten hos Prechts och ersattes ofta av bandflätning; hans figurer (ex. å uppgången till södra läktaren) sakna fasthet och synas med sina slappa draperier hava en svampaktig mjukhet. Bland B:s arbeten i Storkyrkan märkas: ett litet krucifix, förgyllt, mot svart grund (1701), sakristidörrens fyllningar, relief, föreställlände Zacheus i fikonträdet, å en "blinddörr vid sakristian, fyllningar och figurskulpturer till läktartrappornas ingångar, fyllningar å södra läktarens kortsidor, ornament å samma läktares norra sida och nordläktarens kortsidor (1702—05). B. har även reparerat silveraltaret och därvid bl. a. utfört två par yttre flyglar (nu borttagna, tre finnas i behåll, stående bakom läktaren) 1707.

Författare

S. Hedlund.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: J. Roosval, Hofbildhuggaren Burchardt Precht (1905); dens., Stockholms storkyrkas konsthistoria (Sveriges kyrkor: Stockholms kyrkor, Bd 1: H. 2, under utgivning).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Buck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17130, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Hedlund.), hämtad 2020-02-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17130
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Buck, urn:sbl:17130, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Hedlund.), hämtad 2020-02-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se