Bungencrona, släktBand 06 (1926), sida 682.

Biografi

Bungencrona, gren av släkten Bunge (se ovan), som fick namnet Bungencrona, då justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Bunges (f. 1663, † 1731) söner sekreteraren Mårten
Bunge (f. 1693, † 1749) och kommerserådet Carl Gustaf Bunge (f. 1700, † 1761) adlades för faderns förtjänster 6 maj 1720. Mårten B. slöt själv sin ättegren, och Carl Gustaf B:s ätt
utdog 1795 med hans son, riddarhussekreteraren Carl Gustaf B. (se nedan).

Författare

Erik NaumannSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur
Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bungencrona, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17150, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann
), hämtad 2019-01-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17150
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bungencrona, släkt, urn:sbl:17150, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann
), hämtad 2019-01-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se