Burislev Sverkersson

Död:levde på 1100

Tronpretendent, Prins


Band 06 (1926), sida 746.

Meriter


Biografi

Burislev (Boleslav) Sverkersson. var son till Sverker d. ä. i hans andra gifte med Rikissa av Polen och uppkallades efter sin morfader, Boleslav av Polen. I likhet med en annan Sverkers son (enligt en mindre sannolik gissning sonson) vid namn Kol, sökte B. efter Karl Sverkerssons död taga ledningen för sin ätt och dess parti, som väl också utropat honom som konung, då källorna nämna honom så. Emellertid föll han för Knut Erikssons svärd, troligen 1172. Sedan fanns ingen vuxen manlig Sverkersättling, som kunde upptaga striden. Enligt tidens rätt övergick B: s arv icke till hans brorson, Sverker d. y., utan till hans syster Sofia, en dotter av Rikissa i hennes tidigare gifte med en rysk furste. Då Sofia, var förmäld med Valdemar II i Danmark, kom på detta sätten stor del av Sverkers ansenliga domäner i den danska konungaättens ägo. De återbördades därigenom, att Valdemar gav dem åt sin naturlige son Knut av Reval, vars son Svantepolk (se denne), intog en så framskjuten ställning i Sverige under 1200-talets senare hälft.

B. namnes i vissa danska folkvisor såsom invecklad i ett kärleksäventyr, för vilket han blev strängt straffad av konung Valdemar. Här föreligger dels en förväxling med Buris Henriksson, en helbror till Erik den heliges baneman, som verkligen blev straffad av Valdemar men för förräderi, dels en traditionell utsmyckning av nämnda episod.

Författare

Nat. Beckman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten


Källor och litteratur

Källor: Westgötalagen (Samling af Sweriges gamla lagar, utg. af H. S. Colhn & C. J. Schlyter, 1, 1827); Liber census Danias. Kong Valdemar den andens Jordebog, utg. af O. Nielsen (1873). — N. Beckman,-Tre konungaätter och deras jordegendomar i Sverige (Personhist. tidskr., 1912); dens., Ur vår äldsta bok (1912); J. Steenstrup, Vore Folkeviser fra Middelalderen (1891).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Burislev Sverkersson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17182, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2023-09-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17182
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Burislev Sverkersson, urn:sbl:17182, Svenskt biografiskt lexikon (art av Nat. Beckman.), hämtad 2023-09-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se