Johannes Petri Buskagrius

Född:1629-08-24 – Stora Tuna församling, Dalarnas län
Död:1692-04-18 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Orientalist


Band 06 (1926), sida 786.

Meriter

Buskagrius, Johannes Petri, f. 24 aug. 1629 i Stora Tuna, d. 18 apr. 1692 i Uppsala. Föräldrar: handlanden Peter Jurgens, en tysk, som inflyttat från Rostock, och Magdalena Holgera. Student i Uppsala 1646 (inskriven i Västmanlands-Dala nation 25 sept. s. å.); disp. 3 apr. 1652 (Dissertatio brevis de Targumim; pres. J. L. Laurbergius), 12 nov. s. å. [hebreiska bokstäver] pres. J. L. Laurbergius) och 7 apr. 1655 (Tractatus philologicus, duobus aphorismis antiquitates concernentibus absolutus; pres. J. L. Laurbergius); företog en studieresa till Tyskland, Belgien och England 1655—60. E. o. professor i orientaliska språk i Uppsala 13 sept. 1660; professor i samma ämne 24 mars 1669; erhöll en del av logices & metaphysices professorslönen till förbättring i sina villkor 8 apr. 1676.

Gift 4 juli 1661 med Kristina Simonia, d. 1706, begraven 15 apr., dotter till professor skytteanus Vilhelm Simonius.

Biografi

B., som vid tjugutre års ålder disputerade på hebreiska, ingav i sin ungdom stora förhoppningar. Hans insikter i syriska vitsordades av den bekante orientalisten J. H. Hottinger i Heidelberg, vilken enligt eget vittnesbörd haft mycket gagn av B:s' biträde vid kollationeringen av texten till den syriska bibelöversättningen. I Uppsala fann han en beskyddare i Olof Rudbeck d. ä., som föranledde universitetskanslern att ge honom en e. o. professur med 300 dlr i avlöning. Trots sitt låga belopp var den nya lönen besvärande för universitetets förvirrade drätsel, och då De la Gardie 21 mars 1661 sökte en annan utväg genom att åt B. anslå ett dubbelstipendium och den medicinska adjunktslönen, vartill längre fram även lades en filosofie adjunktslön, förrycktes i stället organisationen. Genom denna anordning kom den medicinska adjunkturen att stå obesatt i ej mindre än tjugusju år. Till råga på allt kom B. ej att motsvara de förväntningar, som föranlett de extraordinarie åtgärderna. Hans lynne företedde egenheter, som utvecklades till en till sinnessjukdom gränsande melankoli, efter läsåret 1670–71 föreläste han ej mer, och redan 26 sept. 1672 utnämndes Uno Terserus till professor i österländska språk för att göra slut på ett interregnum, varunder »studium Ebreae linguae nästan ödelades». Varken som lärare eller författare kom sålunda B. att utöva något större inflytande. Om hans personliga forskningsintressen och flit vittna emellertid ännu två digra, med synnerlig omsorg utarbetade handskriftsvolymer i Uppsala universitetsbibliotek: »Theologia Talmudica» och »Notæ in Schaar Haggemul».

Författare

K. V. Zetterstéen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: [hebreiska bokstäver]  Upps. 1652. 4:o 16 s. (Diss., praes. J. L. Laurbergius, author & resp. B.; hela avhandl. på hebreiska.) — Tractatus philologicus, duobus aphorismis antiquitates concernentibus absolutus. Upps. 1654. 4: o 2 bl., 75, (1) s. (Diss., præs J. L. Laurbergius, resp, B.; ventil. 1655.)

Handskrifter: 'Theologia Talmudica.' 4: o 1484 s. (UB, sign. R. 103.) — 'Notæ in Schaar Haggemul.' 4: o 1212 s. (UB, sign. R. 104.) — Enl. Hydrén skall B. därjämte ha i manuskript efterlämnat tvenne filologisk-teologiska avhandlingar om Matt. 22:21.

Källor och litteratur

Källor: DelaGardieska archivet utg. af P. Wieselgren, 8 (1837), s 22 o följ.; inbjudningsskrift av G. Peringer[Lilieblad] till B s begravning (1692); C. Annerstedt, Uppsala universitets historia, 2: 1 (1908), s. 42, 51, 174 & 2:2 (1909), s. 291 o. följ; E. L. Hydrén, De fatis literaturæ orientalis in Svecia (1755), s. 20-21; K.U. Nylander, Semistiska studier i Sverige under flydda tider (Ny svensk tidskr., 1889) s. 199.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johannes Petri Buskagrius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17200, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. V. Zetterstéen.), hämtad 2021-04-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17200
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johannes Petri Buskagrius, urn:sbl:17200, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. V. Zetterstéen.), hämtad 2021-04-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se