Ebba Maria De la Gardie

Född:1658-03-28 – Hölö församling, Stockholms län (på Tullgarn)
Död:1697-07-09 – Stockholms stad, Stockholms län (begr i Riddarholmskyrkan)

Poet


Band 10 (1931), sida 723.

Meriter

11. Ebba Maria De la Gardie, den föregåendes kusin, dotter till D. 8, f. 28 mars 1658 på Tullgarn, Hölö socken, d 9 juli 1697 i Stockholm (begraven 23 jan. 1698 i Riddarholmskvrkan). - Ogift.

Biografi

E. M. D. förtjänar liksom sin syster Johanna Eleonora (se nedan 12) att ihågkommas bland skaran av tillfällighetspoeter från det karolinska tidevarvet. Både på fädernet och mödernet tillhörde hon högt berömda släkter, från vilka hon fick i arv kulturella intressen. Vid hennes tidiga bortgång hette det också i en begravningsdikt av Petrus Lagerlöf:

»En dubbel ätte-stam, som sig så härligt grenat, har i ditt ädla blod sin dygd så väl förenat.»

I de talrika minnesdikterna vid detta tillfälle — bl. a. också en författad av Sofia Elisabet Brenner ¦— framhålles den bortgångnas språkkunskaper, och hur hon funnit sitt käraste tidsfördriv i lärda studier. Även för teatern tycks E. M. D. i sin ungdom ha varit intresserad. Hon medverkade tillsammans med sin syster och den sedermera så ryktbara kusinen Aurora von Königsmarck, då Racine's Iphigenie på nyåret 1684 uppfördes inför konungen och hans moder av amatörer inom hovkretsarna.

Av E. M. D:s tillfällighetspoesi är det icke mycket, som bevarats till eftervärlden. Den av P. Hanselli tryckta samlingen omfattar endast sex smådikter — alla utom en på tyska — nämligen dels gravkväden över fadern och Ulrika Eleonora, dels två dikter av andligt innehåll samt en hyllningsdikt till Karl XII vid dennes trontillträde. En poetisk brevväxling från nyåret 1693 mellan E. M. D. och Karl som kronprins, varvid den senare uppträder i favorithunden Pompes namn, är även känd. Att döma av de bevarade diktalstren stod E. M. D. som poet tillbaka för sin yngre syster. —

Författare

A. MUNTHE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från E. M. D. ingå i den Königsmarck-Rabelska samlingen i i Rydboholmssamlingen i riksarkivet. Ett brev till Karl XII finnes i Uppsala -universitetsbibliotek.

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Några psalmer och gravskrifter av E. M. D. tryckta i Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare, utg. af P. Hanselli, D. 8, Upps. 1867, s. 27—34. — Versbrev till Karl XII som kronprins tryckta i Kon. Karl XII:s egenhändiga bref, utg. af E. Carlson, Sthm 1893, s. 462—466.

Handskrifter: De av Hanselli tryckta dikterna föreligga i avskrift dels i M. Aurora Königsmarcks album 'Nordischer Weyrauch' (UB, sign. V. 276), dels i Palmsk. saml., vol. 389 (UB); versbreven till Karl XII i Gustavianska saml., vol. 60 fol. (UB, sign. F. 469).

Källor och litteratur

Källor: Rydboholmssamlingen, RA. — Verser till och över enskilda KB 77ol^glV£re^.. lnledning. i Samlade vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, 8 (1807); B. Morner, Mana Aurora Königsmarck (19131

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ebba Maria De la Gardie, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17375, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. MUNTHE.), hämtad 2024-06-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17375
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ebba Maria De la Gardie, urn:sbl:17375, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. MUNTHE.), hämtad 2024-06-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se