Donner, släktBand 11 (1945), sida 348.

Biografi

Donner, släkt härstammande från Lybeck, där äldste kände medlemmen var borgare under 1600-talets förra hälft. Hans son, bärnstenssnidaren och åldermannen i skrået Jürgen D., hade fyra söner, av vilka Joachim D. (d. 1749 i Stockholm) 1693 flyttade från Lybeck till dåvarande staden Nyen i Ingermanland såsom rektor för tyska skolan och sedan blev skeppsredare i Helsingfors och Stockholm; han är stamfader för den finska grenen av släkten. Den yngste av bröderna, Jürgen D., var fader till köpmannen Jürgen Hindrich D. (se nedan 1), som utvandrade till Gotland. Hans två söner Georg Mathias D. och Jacob Niclas D. (se nedan 2 och 3) bildade den stora handelsfirman Donner (se nedan under D. 3). J. N. D:s son handelsmannen Georg Niclas D. (f. 1796, d. 1849) var riksdagsman för Visby 1828—30; preussisk konsul där 1825, engelsk vicekonsul 1830. Med dennes son,länsnotarien Georg Niclas D. (d. 1908), vars tre söner avledo före fadern, utslocknade den gotländska grenen. Den tyska utgick i början av 1900-talet. Släkten fortlever nu endast genom den finska grenen, som har medlemmar bosatta även i Sverige.

Författare

R. Steffen.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Donnerska affärsarkivet 1746—1844 (140 vol.), bouppt. och skifteshandl. efter Jiirgen Hindrich, Georg Mathias, Jacob Niclas, Anna Margareta D., m. m., arkivdepån i Visby; Biographica, RA. — K. Donner, Släkten Donner, 3 (1931); A. Kinberg, Gotländska slägter, 1—2 (1889—97); E. Nyberg, Gotländsk släktbok (1910, 2: a uppl. 1938); H. Rosman, Sällskapet D. B. V:s sparbank i Visby 1830—1930 (1930); dens., Skepparegillet i Visby under 250 år (1932); P. A. Säve, De gammaldags visbyköpmännen. Föredrag inför Gotlands fornvänner i Visby 28 dec. 1876 (Gotlands allehanda 1877, nr 2—5, 8, 10; omtr. i förf:s Ur handelns och näringarnas sagor från gutarnas ö, 1937); Bertha Wiman, Präster och patroner (1933).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Donner, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17594, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2023-02-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17594
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Donner, släkt, urn:sbl:17594, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Steffen.), hämtad 2023-02-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se