Drakenstierna, släktBand 11 (1945), sida 433.

Biografi

Drakenstierna, släkt. Stamfadern, handelsmannen och borgaren Matthias  Franck på Norrmalm i Stockholm, nämnd 1592, var tydligen till börden tysk. Han anklagades 1599 för att ha till sin hustrus bror, Baltzar köpsven i Falun, spritt oriktig uppgift, att hertig Karl vore död, och dömdes som förrädare 1 aug. s. å. till böter och landsförvisning. Franck lyckades dock hålla sig kvar i landet, dels i Bergslagen, dels i Stockholm, där han namnes ännu 1612; han dog 1617. Hans hustru Anna Rostorp levde som änka ännu 1630—31 vid Kopparberget, då hon ärvt en sin syster, krukmakarhustru på Norrmalm. De nämnda makarna hade tre söner, av vilka den äldste var professor Johannes (Franck) Franckenius (se denne) i Uppsala. En annan son var barberaren (gruvkirurgen) vid Stora Kopparberget Lorentz Franck (d. 1676), som fick K. fullmakt 19 dec. 1622 (K. konfirmation 15 aug. 1646; ansökning 5 juli 1662 om ny konfirmation) att idka barberareämbete i Falu stad och är en bekant man i dess historia. Den tredje av Francks söner var Matthias Franke, adlad Drakensterna 1651 (se nedan); ätten sjönk snabbt i socialt hänseende och dess sista medlem, som levde ännu 1700, var även moraliskt förkommen.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Svea hovrätts Liber causarum, 67, 1632, nr 12, samt Biographica, RA; Stockholms stads tankebok 1599, fol. 52 v—54 r, 66 v—67 r och 69 r_69 v, samt 1606, fol. 76 v, och 1612, fol. 99 v, 100 r, 104 r, Stockholms stadsarkiv; K.-G. Hildebrands otr. arbete om Falu stads historia (hos förf.).— Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, 1, red. av D. Almqvist (1939); K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet, 2 (1927), s. 106, 110; A. A.-von Stiem- man, Bibliotheca suiogothica, 2 (1731).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Drakenstierna, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17644, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-04-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17644
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Drakenstierna, släkt, urn:sbl:17644, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-04-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se