Nils Mickelsson Dublar

Död:1647/51

Arméofficer


Band 11 (1945), sida 494.

Meriter

2. Nils Mickelsson Dublar, d. mellan 1647 och 1651. Fader: länsmannen Mickel Jacobsson Dublar (se släktöversikten). Kvartermästare 1604; tjänstgjorde 1609 under Jacob De la Gardie på tåget till Ryssland; uppdrag 1610 att föra brev från Ryssland till svenske konungen; var 1615 hövitsman för Västerbottens knektar och följde s. å. åter De la Gardie till Ryssland; tjänstgjorde 1617—18 på Nöteborg och 1624 i Reval; kaptenmajor över arbetsmanskapet i Dorpat 16 febr. 1626; var kapten vid Christoffer Assarsson Mannerskölds reg. 1627, 1630 och 1631; var major vid Jost Taubes skvadron i Savolaks m. m. 1632; var stadsmajor i Dorpat 1630—47. Innehade efter hand ökade förläningar i Sibbo.

Var gift 1616, då det omtalas, att några krigsmän köpt öl av hans hustru, som levde ännu 1651.

Biografi

D., som skrev sig till fädernegården Matbacka, synes ha utmärkt sig vid Iver 1609 under De la Gardie. I aug. 1615 hade D. uppdrag till lägret vid Narva. När krigsrörelsema mot Ryssland avslutats 1616, ingick bl. a. D:s fänika i betäckningstrupperna vid Ladoga. Gustav II Adolf förlade hösten 1617 D: s kompani med flera trupper till Estland. Ännu från Nöteborg 1618 hade D. förbindelse med De la Gardie. I Reval 1624 klagade D. över sin ålder. Icke desto mindre hörde D: s kompani till de trupper, som uttogos sensommaren 1625 i och för offensiven i östra Livland. Han var 1626 chef för det manskap, som kommenderades till Dorpat vid grundandet av den militära huvudkoloni, som Gustav II Adolf här anlade som led i gränsförsvaret mot Ryssland. D. förekommer 1638 som levande i Sibbo och namnes ännu 1647 som stadsmajor i Dorpat.

Författare

Ingvar Andersson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., Brev till Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna, RA; Personregister till rullor, Kr A. — Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, 1:1 (1888), 2:9 (1898); Svenska riksrådets protokoll, 3 (1885); Vuoden 1616 valitusluettelot, [1616 års besvärslängder, utg. av] J.,Takkola & J. E. Roos (Suomen historian lähteitä, 1, 1936). — A. Jörgensen, Kyrkoherden i Borgå Ericus Simonis' autobiografi (Geneal. samfundets i Finland årsskrift, 16, 1932, tr. 1934), s. 45; R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland 1617—1634 (1933); J. Mankel], Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigshistoria, 1 (1870); P. Nyberg, Sibbo sockens

?1Stn°r!^L 1931),' S- 112; SveriSes k«S 1611-1632 [utg. av Generalstaben], 1—2 (1936). — Meddel. av fd. professor P. Wieseleren.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils Mickelsson Dublar, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17676, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingvar Andersson.), hämtad 2019-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17676
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils Mickelsson Dublar, urn:sbl:17676, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ingvar Andersson.), hämtad 2019-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se