Duréel, släktBand 11 (1945), sida 558.

Biografi

Duréel, släkt. Peter Nilsson, som 1654 adlades med namnet Duréel (se nedan), var halvbror till Magnus Nilsson Durell (se denne och släktart. Durell). — Peter D:s dotter Margaretha (Greta) Brita D. (d. 1696), som 1683 äktade hovjunkaren Arvid Appelgren, har fått en herostratisk ryktbarhet såsom den främsta delaktiga i det stora juvelsveket i Riksbanken på 1690-talet. Banken utlånade penningar mot bl. a. lösörepanter, vilka värdesattes och förseglades av juveleraren Paul Wijkman, varefter själva panterna ej granskades av banken. Greta D., bland vars medbrottslingar även var superintendenten Israel Kolmodins hustru Margaretha Hoffvenia, använde som mellanhand mellan juveleraren, sig och banken en fänrikshustru, Maria Eriksdotter, kallad Lilla Maja, som efter Wijkmans prövning återbar pantaskarna till Greta D. Denna uppbröt askarna, lade i värdelösa saker, såsom lackbitar m. m., samt tillslöt åter askarna med ett sigill, förfalskat efter juvelerarens. På de falska panterna upplånade man småningom 105,000 dir kmt, av vilka Greta D. erhöll omkr. 60,000, Margaretha Hoffvenia omkr. 30,000, Lilla Maja 3,000—6,000 och Greta Appelgren, född Törnsköld, 3,000 dir. Sveket upptäcktes i banken 1694. Sedan Lilla Maja under tortyr i febr. 1696 förmåtts angiva Greta D., tvangs denna, som då var sjuk, till bekännelse 29 april s. å. Nedbruten både av sjukdomen och psykiska marter avled hon i juni, medan Lilla Maja halshöggs 1699; Margaretha Hoffvenia och Greta Törnsköld kunde mot sitt nekande ej fällas.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: C. Hallendorff, Det stora iuvelsveket i Riksbanken (Samfundet S:t Eriks årsbok 19291.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Duréel, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17711, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17711
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Duréel, släkt, urn:sbl:17711, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se