Jonas Dyrcks

Född:1730 omkring
Död:1785-12-08 – Lena församling (P-län), Älvsborgs län (på Ekenäs)

Kyrkomålare, Porträttmålare


Band 11 (1945), sida 693.

Meriter

Dyrcks (Dirks, Dijrks), Jonas (enl. bouppt. Johan Diedrich), f. omkr. 1730, d. 8 dec. 1785 på Ekenäs, Lena sn (Älvsb.). Har antagits vara av tysk börd och var möjligen från Hannover. Var 1763 volontär vid Artillerireg. i Göteborg; undervisade barn i rit- och teckningskonsten s. å.; verksam som målare i Västsverige med Göteborg som huvudort från 1700-talets mitt till omkr. 1778; sedan bosatt i Marstrand.

G. 1) 24 april 1763 i Göteborg (Garnisonsförs.) m. Andrea Stare; 2) omkr. 1772 m. Christina Lenbeck, f. 6 mars 1746 i Lena, dotter av komministern Lars Lenbeck och Maria Aliin.

Biografi

D. var främst porträtt- och kyrkomålare. I sin senare egenskap hade han allvarliga besvärligheter att utstå från skråmålarnas sida, då han själv ej tillhörde något ämbete, och synes vid ett par tillfällen ha måst rymma ifrån uppdragen. Av bevarade arbeten känna vi det med dekorativa och figurala målningar 1769—70 utförda innertaket i Hanhals kyrka (Halland), återställt 1940, och de 1776 utförda takmålningarna i Hålanda kyrka (Västergötland). Troligen har han även utfört den nu övermålade takdekorationen i Kvibille kyrka (Halland). Han har även utfört takmålning m. m. i Styrsö kyrka samt tak, predikstol och altartavla i Lena kyrka (bägge i Västergötland).

Framför allt var dock D. den högre medelklassens porträttör i Västsverige. Magistratspersoner, officerare och godsägare, affärsmän, tjänstemän och präster tillhörde hans klientel. Omkring 75 porträtt av hans hand äro f. n. kända, daterade mellan 1758 och 1781. Ytterst få av dessa äro dock signerade. En tunn färgskala, en viss stilisering i framställningssättet och en tvungen hållning hos modellerna utmärka vanligen hans porträttkonst. Särskilt damporträtten äro oftast schablonmässigt utförda men med en ingående och detaljerad teckning av dräkterna. I sina mansporträtt når han psykologiskt djupare och lyckas här ibland höja sig över konterfejeriets nivå till en övertygande individuell karaktär. I Släps kyrka (Halland) finns D: s porträtt av kyrkoherden G. F. Hjortzberg med familj, en gruppbild med talrika accessoarer av naturvetenskaplig art och därigenom en kulturhistoriskt intressant illustration till 1700-talets lärda samlingsintresse. D: s kyrkomålningar ha ett arkaiskt behag och påminna om åldrig tysk konst.

Författare

B. vox Malmborg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Generalmönsterrulla för artillerireg. i Göteborg 1763, Kr A; anteckningar om porträtt utförda av D., Sv. porträttarkivet; Göteborgs garnisons-förs, vigselbok 1763, Kullings härads bouppteckningar 1787—89, Lena hus-förhörslängder 1776'—95, Lena kyrkoskrivningshandlingar, Göteborgs landsark. —• Götheborgs allehanda 1778, nr 29 (14 april); Götheborgska magasinet 1763, Bih. nr 23 (4 juni), s. 182 och nr 26 (25 juni), s. 208; Hanna Hegardt, Studier i västsvensk kyrklig konst (Skrifter utg. till Göteborgs stads 300-års-jubileum, 17, 1923); Hwad nytt? Hwad nytt? Arg. 9, 1780, nr 89/90 (9 juni); C. S. Lindblad, Lödöse stad samt Ale och Flundre härader (1897); E. Salvén, Hanhals medeltidskyrka bör åter bli församlingskyrka (Nordhalland 19 okt. 1937; även bland flera urklipp om Hanhals kyrka i ATA); F. Wildte, Prästporträtt i västsvenska kyrkor (Göteborgs handels- och sjöfartstidn. 13 febr. 1943, bil.). — Meddel. av framlidne fil. dr E. Hultmark.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Dyrcks, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17756, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. vox Malmborg.), hämtad 2020-04-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17756
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Dyrcks, urn:sbl:17756, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. vox Malmborg.), hämtad 2020-04-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se