Döbeln, von, släktBand 11 (1945), sida 727.

Biografi

von Döbeln, före adlandet Döbelius, släkt, härstammar från borgaren och handelsmannen i Greifswald Johann Döbel, som levde i slutet av 1500-talet. Dennes sonsons son Johannes Jacobus Döbelius (f. 1640, d. 1684), var med. doktor, professor i högre matematik och stadsfysikus i Rostock samt ledamot av Academia naturæ curiosorum. Till Sverige inkom släkten 1696 med hans son den yngre Johan Jacob Döbelius, som 1717 adlades med namnet von Döbeln (D. 1). Dennes sonsons son var läkaren Johan Wilhelm von D. (f. 1785, d. 1846), vilken redan som medicine studerande deltog i fälttåget i Pommern 1807 och vid västra armén 1808. Efter nära treåriga studier i Köpenhamn och Paris från 1810 deltog han även i fälttågen i Tyskland 1813—14. Han blev professor vid Karolinska institutet och överfältläkare vid Stockholms garnison 1815. Han användes vid reglerandet av den medicinska undervisningen och av militärmedicinska detaljer samt var en ansedd lärare och praktiker. Tillika deltog han i flera riksdagar. En J. W. v. D: s minnesbok finnes i Uppsala univ.-bibliotek (sign. Y 40). Hans son, regementsläkaren vid Flottans station i Stockholm,, Johan Wilhelm von D. (f. 1839, d. 1910), som var en skicklig ögonläkare samt 1892—1902 ordförande i Stockholms stads hälsovårdsnämnd, var fader till fil. doktorn Ernst Jakob Vilhelm von D. (f. 1877, d. 1939). Denne ingick 1908 i tjänst vid Uppsala univ.-bibliotek, var andre bibliotekarie från 1911 och för övrigt verksam som orientalisk filolog och bibliografisk författare, bl. a. medutgivare av Uppsala universitets matrikel 1916, 1926 och 1936.

Professor J. J. von D:s (D. 1) andre son, assessorn Ernst Fredrik von D. (f. 1701, d. 1766), var farfader till den ryktbare fältherren Georg Carl von D. (D. 2), som 1809 blev friherre von D. Hans legitimerade son kaptenen friherre Napoleon von D. (f. 1802, d. 1847), som i sin tids riddarhusdiskussioner väckte olyckligt uppseende, enär han icke var fullt normal, slöt den friherrliga grenen. Brorsons son till G. C. von D. var handsekreteraren hos Karl XV, kammarherren Ernst Georg von D. (f. 1818, d. 1876), känd genom sitt verk »Några anteckningar om och af general von Döbeln» (1—4, 1856—78, bd 4 utg. av O. A. Stridsberg), varom se nedan s. 746. Professor J. J. von D: s (D. 1) tredje son var farfader till majoren vid Västgötadals reg. Ernst Georg Wilhelm von D. (f. 1789, d. 1813), som blev dödsskjuten vid stormningen av Leipzig och över vilken Oskar I lät resa en minnesvård i Karlbergs park. Det Döbelnska släktarkivet på det forna familjefideikommisset Björkholm i Veddige sn (Hall.) finnes sedan 1910 i Uppsala univ.-bibliotek, medan gårdens värdefulla bibliotek 1908 såldes till Göteborgs stadsbibliotek. Om Döbelnska samlingen i Krigsarkivet se D. 2 nedan.

Författare

Bengt Hildebrand med bidrag av Richard Erhardt.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr., Biographica, RA. —¦ L. Dc Geer, Minnen, 1 (1892), s. 79; E. von Döbeln, Björkholms-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Några ord om von Döbelnska släktarkivet (Uppsala universitetsbiblioteks minnesskrift 1621—1921. 19211.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Döbeln, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17773, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Richard Erhardt.), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17773
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Döbeln, von, släkt, urn:sbl:17773, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand med bidrag av Richard Erhardt.), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se