Aurora Mathilda Ebeling

Född:1826-10-11 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1851-12 – Tyskland (i Berlin)

Skådespelare, Operasångare


Band 11 (1945), sida 770.

Meriter

Ebeling, Aurora Mathilda, f. 11 okt. 1826 i Stockholm (Nik.), d. i dec. 1851 i Berlin. Föräldrar: flöjtisten i K. hovkapellet och nottryckaren Johan Ludvig Ebeling och Aurora Olivia Björkman. Elev i pianospelning av bl. a. Wilhelmina Josephson; debuterade i Stockholm 1842; övergick till sångarbanan och debuterade på Mindre teatern i Stockholm 1844; elev vid K. teatern 1845; debuterade där 1846; anställd där 1 juli 1847—1 juli 1848; reste sistnämnda år till Paris; studerade där sång för Manuel Garcia; reste till Tyskland 1850 för att i Berlin tillträda ett engagemang vid Königliche Oper. — Ogift.

Biografi

Mathilda E. visade tidigt utomordentliga musikaliska anlag. Redan som femtonåring (1842) gav hon sin första stora konsert i Stora börssalen i Stockholm. Enligt samtida bedömare skulle hon sålunda trots sin ungdom ha varit »en av vårt lands solidaste exekutriser på fortepiano», vari hon även undervisade. På tillskyndan av skriftställaren och tonsättaren J. M. Rosén övergick hon emellertid snart till sångarbanan och debuterade 1844 i operetten »Farinelli» på Mindre teatern i Stockholm. Året därefter antogs E. till elev vid K. teatern, där hon 1846 debuterade som Pamina i »Trollflöjten». Denna debut betecknade en sällsynt framgång. »Trollflöjten», vilken då uppförts över hundra gånger, gavs sålunda tio gånger i följd för. fulla hus. En kritiker i »Stockholms Figaro» ställde också de största förhoppningar på henne, då han skrev: »En lysande stjärna har uppgått på den lyriska scenens teaterhimmel, en stjärna som vi hoppas skall bibehålla sin glans och alltjämt tilltaga i klarhet» och tillägger, att hon »äger stora och lovande resurser i en fyllig och klangfull röst, en sant musikalisk natur samt en förmåga att djupt uppfatta». Denna utomordentliga seger följdes av nya med Anna i »Don Juan», Agata i »Friskytten», Alice i »Robert av Normandie», Adaglisa i »Norma» och grevinnan i »Figaros bröllop», i vilka båda sistnämnda operor hon uppträdde tillsammans med Jenny Lind. Med denna då europeiskt ryktbara sångerska har E. även jämförts, och vad rösten beträffar ansåg man den vida överträffa Jenny Linds. Man lovordade E: s klangfulla och intagande sopran, hennes fina musikaliska öra, hennes snabba och säkra uppfattningsförmåga, vartill kom hennes för scenen utomordentligt lämpliga yttre, en ledig hållning samt en förnäm dramatisk föredragskonst. Ingen torde vara mera kompetent än hennes lärare Garcia att betyga de lysande förhoppningar hon ingav. I ett brev till en bekant i Stockholm skrev han: »Mademoiselle Mathilda Ebeling, digne à tous les égards du plus vif intérêt, a déjà commencé ses études, et deviendra, je
l’espére, une des gloires de son pays.» I August Blanche, i vars moders hem hon en tid bodde, vann E. en varm tillbedjare, och i romanen »Första älskarinnan» har han skildrat hennes levnadsöde. Ett redan under Sverigetiden förnimbart bröstlidande tilltog emellertid och avbröt hennes lovande sångarbana.

Författare

Gösta Mohin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: I. Palm, Samlingar tillhörande Musikaliskt och dramatiskt lexicon. hs., Mus. akad:s bibi. — F. A. Dahlgren, Förteckning öfver sv. skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737—1863... (1866); N. Erdmann, August Blanche och hans samtid (1892); A. Gynther, August Blanches föräldrar (Personhist. tidskr., 32, 1931, tr. 1932), s. 240; J. M. Rosén, Några minnesblad (1877); [Wilhelmina Stålberg & P. G. BergJ, Anteckningar om sv. qvinnor (¦1864 f—661): Thalia. Theater- och biiou-almanach för 1849 [utg. av U. I. Mannerhiertå] (1848).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Aurora Mathilda Ebeling, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Mohin.), hämtad 2021-06-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17790
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Aurora Mathilda Ebeling, urn:sbl:17790, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta Mohin.), hämtad 2021-06-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se