Albert Blomberg. Fotografi.

C Albert Blomberg

Född:1844-07-16 – Hardemo församling, Örebro län
Död:1922-03-10 – Stockholms stad, Stockholms län

Geolog


Band 05 (1925), sida 32.

Meriter

Blomberg, Carl Albert, f 16 juli 1844 i Hardemo församling, d 10 mars 1922 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden, prosten David Gotthard Blomberg och Margareta Sofia Nyberg. Elev vid Karolinska läroverket i Örebro; student i Uppsala 11 maj 1863; fil. kand. 30 maj 1870; disp. 23 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å. V. kollega vid Katarina l. elementarläroverk 1870–72; e. lärare därstädes 1872–ht. 1873; tillika e. geolog vid Sveriges geologiska undersökning 1872–74; biträdande geolog därstädes 1 juni 1875; geolog 28 dec. 1877; tjänsteman vid Sveriges geologiska undersökning med titeln statsgeolog 23 dec. 1909; erhöll avsked med pension 4 febr. 1910. RVO 1896. — Ogift.

Biografi

B. har utarbetat ett tjugutal geologiska kartblad med tillhörande beskrivningar samt översiktskartor med beskrivningar över Gävleborgs län, över Blekinge och över Närke med Karlskoga bergslag, varförutom han publicerat anteckningar från sina resor i praktiskt geologiskt syfte i Jämtland, Härjedalen och Västerbotten.

Författare

A. G. Högbom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Om hybridbildning hos de fanerogama växterna. Sthm 1872. 41 s. (Gradualavh., Upps.) — Praktiskt geologiska undersökningar inom Herjedalen och Jemtland utförda sommaren 1876. Sthm 1879. (3), 43 s., 2 kartor. (Sveriges geol. undersökning, Ser. C, N:o 32; tills, med Ax. Lindström; B:s undersökningar behandla malmförekomster vid översta Ljusnan och Ljungan och omfatta s. 1—21 med 2 kartor.) — Kortfattad framställning om uppkomsten af Sveriges vigtigare jordslag samt deras allmännaste egenskaper (Läsning för folket, Bd 16, 1884, s. 94— 118). — Om det organiska lifvet under olika skeden af jordens utveckling (ibid., Bd 17, 1885, s. 35—52). — Om de svenska moss- och torfbildningarna, deras utbredning och användbarhet (ibid., Bd 18, 1886, s. 30—44). — Anteckningar från en i praktiskt syfte företagen resa i Vester-bottens län. Sthm 1892. 14 s., 1 karta. (Sveriges geol. undersökning, Ser. C, N: o 123.) — Praktiskt geologiska undersökningar inom Gefleborgs län... åren 1889 —1893. Sthm 1895. 4: o 209, II s., 1 pl., 2 kartor. (Sveriges geol. undersökning, Ser. C, N: o 152.) — Geologisk beskrifning öfver Blekinge län (jemte redogörelse för stenindustrien inom Blekinge län af Hi. Lundbohm"!. Sthm 1900. 4:o II, 110 s., 3 pl., 4 kartor. (Sveriges geol. undersökning, Ser. Ca, N:o 1; B:s beskrivning omfattar s. 1—88 med 3 kartor.) — Geologisk beskrifning öfver Nerike och Karlskoga bergslag samt Fellingsbro härad. Sthm 1902. 4: o (6), 124 s., 4 kartor. (Sveriges geol. undersökning, Ser. Ca, N:o 2; tills, med G. Holm.)

Utarbetat följande geologiska kartblad med beskrivningar, ingående i Sveriges geol. undersöknings publikationer: Ser. Aa: N:o 69 Hjulsjö. 1879. (Beskrivn. 40 s.); N:o 100 Penningby. 1889. (45 s., 1 pl.; rev. av B.; de geol. undersökningarna utförda av E. Erdmann); N:o 101 Öregrund. 1886. (38 s., 1 pl.); N:o 104 Alunda. 1889. (40 s., 1 pl.); N:o 108 Glimåkra. 1892. (36 s.); N:o 113 Vittsjö. 1895. (20 s.); N:o 115 Medevi. 1901. (39 s., 1 pl.); N:o 118 Loka. 1903. (32 s., 1 pl.); N:o 122 Kristinehamn. 1903. (28 s., 1 pl.); N:o 124 Björneborg. 1904. (28 s., 1 pl.; rev. av B.); N:o 128 Skagerholm. 1904. (23 s., 1 pl.); N:o -130 Vadstena. 1905. (49 s., 1 pl.); N:o 131 Gällö. 1906. (38 s., 1 pl.; rev. av B.); N:o 132 Hjo. 1906. (27 s., 1 pl.); N:o 140 Boxholm. 1907. (37 s., 1 pl.); N:o 141 Linköping. 1909. (43 s., 1 pl.) — Ser. Ab: N:o 5 Ölmestad. 1879. (27 s., 1 pl.); N:o 6 Nissafors. 1880. (31 s., 1 pl.); N:o 9 Särö. 1883. (16 s., 1 pl.); N: o 10 Kungsbacka. 1883. (48 s., 1 pl.) — Ser. Ac: N: o 4 Göteborg. 1902. (64, (2) s.)

Medverkat vid utarbetandet av den allmänna geologiska beskrivningen till Karta öfver berggrunden inom de malmförande trakterna i norra delen af Örebro län, utförd... åren 1872—1882. Sthm 1883. 4: o 24 s., 1 pl. (Sveriges geol. undersökning, Ser. Bb, N: o 3.) — Utarbetat personalregister till Geol. fören. förhandlingar, Bd 6—10 (1882—88).

Källor och litteratur

Källor: Jordbr.-dep. handl. 4 febr. 1910 (meritförteckn.), RA; handl. i Sveriges geol. undersöknings arkiv; E. Erdmann, Albert Blomberg (nekrolog-Geol. fören. förhandlingar, 1922).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Albert Blomberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17799, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. G. Högbom.), hämtad 2021-07-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17799
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Albert Blomberg, urn:sbl:17799, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. G. Högbom.), hämtad 2021-07-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se