Carl August Blomgren

Född:1865-04-01 – Misterhults församling, Kalmar län (på Solstad)
Död:1926 – USA, Amerikas Förenta Stater

Präst


Band 05 (1925), sida 51.

Meriter

Blomgren, Carl August, f. 1 apr. 1865 å Solstad i Misterhults socken. Föräldrar: Johan Peter Blomgren och Johanna Danielsdotter. Anlände till Amerika sommaren 1875; besökte folkskolan i Calumet, Mich., 1875—80; idkade studier vid Augustana college i Rock Island, Ill., 1880; avlade mogenhetsexamen därstädes våren 1885; studerade vid Harvard university 1886—87, vid Augustana teologiska seminarium 1887—88, vid Yale university 1890—93 och vid Pennsylvania university i Philadelphia 1895— 98; fil. doktor vid sistnämnda universitet 1898. Förestod svenskluterska församlingen i Lowell, Mass., 1885—87; prästvigd i Gales-burg, 111., 24 juni 1888; betjänade svensk-luterska församlingarna i Mc Keesport och Braddock, Pa., 1888—90 och i Stamford och Bridgeport 1890—94; pastor vid svensk-luterska kyrkan i Philadelphia 1894—1904; tillika lärare i hebreiska vid Mt Airy teologiska seminarium i samma stad 1898—1904; e. o. teol. professor vid Augustana teologiska seminarium 1904; professor därstädes 1905. Ledamot av American oriental society.

Gift 1) 13 febr. 1889 med Sigrid Amalia Söderberg, f. 12 jan. 1870, d 8 maj 1914, dotter till handlanden A. V. Söderberg från Norrköping; 2) 30 dec. 1919 med Lydia Viktoria Hildegard Jäderborg, f. 31 okt. 1884, dotter till farmaren Lars Jäderborg, Kansas.

Biografi

B. fullföljde vid sidan av sitt själasörjararbete i den svenskluterska kyrkans tjänst i Förenta staterna sina studier och uppnådde, sedan han specialiserat sig på semitiska språk, professur i detta ämne vid Augustana teologiska seminarium. Bland hans ganska talrika skrifter, som äro ägnade såväl åt mera allmänna religiösa frågor som åt ämnen fallande inom hans vetenskap, märkas studier över Obadiah (1903), Jobs bok (1905), Gamla testamentets profetia (1906) och Daniels bok (1907), en kritisk granskning av den nya svenska översättningen av Gamla testamentet (1908), undersökningar rörande förhållandet mellan Augustana-synoden och generalkonsiliet (1909) och rörande den luterska reformationens inflytande på uppfostran (1913), »Elements of the Christian reli- gion» (1907), »Mystery and revelation» (1907), »The great problem of the biblical literary criticism». (1914) och »The holy communion» (1915).

Författare

C. A. Lindvall.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Universitetskataloger, referat av Augustana-synodens årsmöten och American oriental society' årsprot.; C. A. Svvensson & L. G. Abrahamson. Tubelalbum (1893): Who's who in America 1920—21.


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl August Blomgren, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17810, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2019-01-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17810
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl August Blomgren, urn:sbl:17810, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. A. Lindvall.), hämtad 2019-01-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se