Regina S Bobeck (f. Kylberg)

Född:1843-04-05 – Tuns församling, Skaraborgs län (på Såtenäs)
Död:1913-11-17 – Tuns församling, Skaraborgs län (på Tuns prästgård)

Målare


Band 05 (1925), sida 91.

Meriter

Bobeck, Regina Sofia, f. Kylberg, f. 5 apr. 1843 på Såtenäs i Tuns socken, d 17 nov. 1913 i Tuns prästgård. Föräldrar: kaptenen ock godsägaren Lars Vilhelm Kylberg och Maria Elisabet Dorotea Ahlberg. Studerade målning i Stockholm för P. D. Holm 1874−75 och 1877−78; företog åtskilliga utrikes studieresor, bl. a. till Paris, där hon bedrev studier under ledning av J. F. L. Bonnat och F. Heilbuth, till Italien, huvudsakligen Rom, 1880−83 samt till Norge somrarna 1877, 1889, 1891 och 1893. AgréFrKA 1884; ledamot av Svenska konstnärernas förening 1897.

Gift 31 aug. 1887 med kontraktsprosten Karl Josef Bobeck, f. 29 dec. 1842, d 27 sept. 1913.

Biografi

Regina Sofia Kylbergs fader torde ha varit den förste, som gav henne handledning i målarkonsten. Själv hade han gjort sig känd för sina karikatyrer, utförda för Boijes magasin, samt hade, förutom en del landskap, även utfört teckningar till Anna Maria Lenngrens dikter. Akvarellmåleriet bedrevs f. ö. såsom ett slags tidsfördriv i familjen, och även Reginas syster, Mariana, visade häri anlag, betydligt över dilettantens. Själv blev hon dock den av familjens medlemmar, som kom att gå längst på konstens väg. Hon visade tidigt ett utpräglat sinne för måleriska effekter, och även om man i en del akvareller tycker sig märka en viss manierism, har hon i flera landskap visat prov på en kraftig kolorit och stor säkerhet i teckningen. Ett romantiskt drag kan likaså konstateras med förkärlek för ruiner. Landskapet, ofta med vidsträckta utsikter, är hennes egentliga område, men även i sina figurtavlor, t. ex. »Fjäderspritningen» (utställd i Konstföreningen i Stockholm 1903) har hon lyckats få fram en nästan impressionistisk hållning med lätt skisserade figurer i en delikat, väl samstämd färgskala. Om ett av hennes arbeten, en sommarbild, »Parkinteriör», i nationalmuseum säger Georg von Rosen i ett brev till hennes broder, att denna tavla »otvivelaktigt är en av de yppersta akvarellmålningar, jag sett utförda av svensk hand». Hon har också målat blomsterstycken, även dessa vittnande om en mindre vanlig förmåga att komponera samt sinne för harmoniska färgackord.

Förutom ovannämnda arbeten av R. B. finnas å Stockholms slott flera vyer från Värmland samt omkring 120 fullbordade tavlor och skisser i Skara museum; hon är dessutom representerad i Göteborgs museum. Hennes största utställning var i Stockholm 1903, då hon exponerade ej mindre än 162 prov på sin känsliga och sympatiska konst.

Författare

G. Thomæus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden av R. B:s släktingar; artiklar i Stockholmspressen 1903; A. Ahnfelt, Europas konstnärer (1887—89); A. Hafström, De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600—1884 (1884).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Regina S Bobeck (f. Kylberg), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17835, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2024-07-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17835
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Regina S Bobeck (f. Kylberg), urn:sbl:17835, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2024-07-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se