Johan Bernhard Borck, von

Född:1821-07-17 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1855-04-12 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Kemist


Band 05 (1925), sida 455.

Meriter

von Borck, Johan Bernhard, f. 17 juli 1821 i Karlskrona, d 12 apr. 1855 i Lund. Föräldrar: premiärlöjtnanten vid flottan Johan August von Borck och Erika Kristina Coleur. Student i Lund 2 okt. 1839; disp. 16 dec. 1840 (Apparatus ad historiam Sveo-Gothicam Celsiani sectio secunda, p. 37; pres. H. Reuterdahl); filol. kand. 20 juni 1842; fil. kand. 20 dec. 1843; disp. 14 juni 1844 (Bidrag till historien om personlighetsprincipens utveckling hos de germaniska nationerna, [D.] 3; pres. E. S. Bring); fil. magister 22 juni s. å. Docent i kemi vid Lunds universitet 20 juni 1848; tf. laborator vt. 1851; adjunkt i kemi och mineralogi därstädes 28 juli 1851. — Ogift.

Biografi

B. efterträdde akademiadjunkten Karl Fredrik Fagerström (d 1850) och efterträddes i sin ordning av lektorn vid tekniska skolan i Malmö K. V. Blomstrand. Förutom med vetenskapliga arbeten, av vilka hans docentavhandling innehöll en undersökning av kinesisk, vegetabilisk talg, framställd ur frukten av talgträdet (O-ka-o), Stillingia sebifora Michx, sysslade han även med framställning av parfymer och ägde en affär för dessas avsättning. Troligen på N. J. Berlins initiativ upptog B. studiet av Wolframs halogenföreningar och torde ha varit den förste som påvisat 5-värdig valens hos denna metall i föreningen WBr 5. Med anledning av B:s i unga år hastigt timade död gjorde hans förman, dåvarande professorn i kemi och rektorn vid universitetet N. J. Berlin i rektorsberättelsen för år 1855 om honom följande uttalande: »Ej mindre de kunskaper, han såsom författare i entomologi och kemi ådagalagt, än den skicklighet, han visat vid kemiska forskningars anställande, berättiga oss att djupt beklaga hans alltför tidiga bortgång.»

Författare

Hjalmar Löndahl.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kemisk undersökning på kinesisk talg och en deruti förekommande ny fet syra. Lund 1848. 15 s. (Diss.; resp. G. R. Stangenberg; även på tyska i Journal f. prakt. Chemie, Bd 49, 1850, s. 395—403.) — Skandinaviens rätvingade insekters natural-historia. Lund 1848. XIV, 144, (2) s., 4 pl. — Analys af eudnophit (Annalen d. Physik, Bd 79, 1850, s. 303—304). — Om wolframs haloidföreningar: 1—2. Lund 1851. 33 s. — Om wolframs atomvigt och haloidföreningar (VA Öfversigt, Årg. 8, 1851, s. 147—154; även i Journal f. prakt. Chemie, Bd 54, 1851, s. 254—260). — Försök tilL' en praktisk elementar-lärobok i oorganiska kemien. Lund 1853. (6), 329, (1) s.

Källor och litteratur

Källor: C. Sjöström, Blekingska nationen 1697—1900 (1901); M. Wei-bull & E. Tegnér, Lunds universitets historia 1668—1868 (1868).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Bernhard Borck, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17967, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hjalmar Löndahl.), hämtad 2021-09-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17967
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Bernhard Borck, von, urn:sbl:17967, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hjalmar Löndahl.), hämtad 2021-09-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se