Borelius, släktBand 05 (1925), sida 456.

Biografi

Borelius, släkt, härstammande från bonden Jonas Nilsson (f. 1682, d 1748) i Boberga by i Dingtuna socken, vilkens son komministern i Ramsberg Jonas B. (f. 1724, d 1792) antog familjenamnet och blev far till kontraktsprosten och kyrkoherden i Skinnskatteberg Jacob B. (f. 1772, d 1851) och handlanden i Nora Carl Daniel B. (f. 1779, d 1838). Från den förre av dessa härstammar släktens äldsta gren, till vilken räknas Jacob B:s son professorn Johan Jacob B. (se nedan 1) och dennes dotter docenten Hilma B. (se nedan 3). Från Carl Daniel B. utgå två släktgrenar, här representerade av hans sonson professorn Jacques B. (se nedan 2) och hans sonsons son professorn Gudmund B. (se nedan 4).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1918; K. A. K: son Leijonhufvud, Ny sv. släktbok (1906).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Borelius, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17970, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17970
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Borelius, släkt, urn:sbl:17970, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2019-05-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se