Axel Leonard Borg

Född:1847-08-20 – Ystads församling, Skåne län
Död:1916-05-24 – Örebro stad, Örebro län

Genremålare, Djurmålare


Band 05 (1925), sida 475.

Meriter

Borg, Axel Leonard, f. 20 aug. 1847 i Ystad, d 24 maj 1916 i Örebro. Föräldrar: apotekaren Anders Borg och Hilma Karolina Palmira Palm. Elev vid h. elementarläroverket i Örebro ht. 1861; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1868; student i Uppsala 9 okt. s. å.; elev vid lägre antikskolan i Konstakademien 18 mars 1871−vt. 1875; företog utrikes studieresor bl. a. till Paris 1875−78 och med understöd av Konstakademiens e. utrikes resestipendium 1882 (K. brev 25 aug.)−1883. AgréFrKA 1883. — Ogift.

Biografi

Efter avlagd studentexamen ägnade sig B. åt studiet av zoologien, vilket förde honom in på tecknandet av djur. Snart blev detta för B. det huvudsakliga intresset; han övergav zoologien och skrev in sig vid Konstakademien. Bland de många lärare, som han här hade, fick nog J. V. Wallander på honom det största inflytandet, och i B:s senare genretavlor finnas flera drag, som peka på Wallander. Sedermera drog B. till Paris, där han uppehöll sig tvenne repriser, 1875−78 samt 1882−83 som akademiens stipendiat. Av största betydelse för honom blevo här hans studier i det fria, och i flera av hans senare djurtavlor, där skogen är målad i de tidiga morgontimmarna, finnas starka inslag av fransk plein-airism. Men ännu hade han ej gripit sig an med djurmåleriet. Hans första större duk, tillkommen i Paris, blev Anna Rossi, en liten italiensk modell, som konstnären klädde ut till bondflicka. Men året därpå, 1878, tillkom den jättestora tavlan I oskyldighetens tillstånd (utställd på världsexpositionen i Paris s. å.), vilken av B. skänktes till Lunds universitets konstmuseum. Den visar Adam och Eva, inramade i en frodig vegetation i saftiga färger, medan ett par tigrar vila vid deras fötter. Figurerna äro naturalistiskt hållna samt målade i kroppsstorlek; teckningen är dock ganska hård, särskilt å djuren.

Fr. o. m. 1883 slog sig B. ned i Örebro, där han snart fick en hel del porträttbeställningar. Hans tavlor av detta slag äga i allmänhet stor porträttlikhet men utmärka sig ej för någon större psykologisk skarpblick. Ganska populära blevo B: s genretavlor, i vilka konstnären helst valde motiven ur folklivet. Bland dessa märkas: En gåsvaktare, En gammal skoflickare samt Kök i timmerstuga. B : s egentliga område blev dock djurmåleriet och särskilt målade han med förkärlek älgar. Hans tavlor med detta ståtliga högvilt visa mycket skarp blick för det individuella hos de olika djuren, och med sin franska friluftsskolning har han skickligt förstått att inpassa dem i det mellansvenska landskapets natur. Bland hans älgtavlor må nämnas: Älgoxe, Älgar anande fara, Älgar på flykt för drevet samt Älgfamilj, den sistnämnda i nationalmuseum. Särskilt de studier, han utförde i det fria till dessa arbeten, äro ovanligt friskt uppfattade och tillkomna med verklig målarglädje, som ställa B. på en nivå, som kommer mycket nära vår störste djurmålares, Bruno Liljefors'. — B:s måleriska, originellt utsmyckade paviljong kvarstår ännu i den älgrika skogstrakten i närheten av Garpenbergs bruk.

Författare

G. Thomæus.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Gjorda rättelser och tillägg

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Axel Leonard Borg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17977, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2024-04-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17977
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Axel Leonard Borg, urn:sbl:17977, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Thomæus.), hämtad 2024-04-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se