Oscar Fredrik Borge

Född:1862-01-21 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1938 – Stockholms stad, Stockholms län

Algolog


Band 05 (1925), sida 485.

Meriter

Borge, Oscar Fredrik (till 1891 Andersson), f. 21 jan. 1862 i Stockholm. Föräldrar: hovbetjänten Anders Fredrik Andersson och Anna Sofia Götlund. Genomgick Norra latinläroverket i Stockholm; avlade mogenhetsexamen därstädes 19 maj 1883; student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 28 maj 1888; inskrevs vid Lunds universitet ht. s. å.; fil. lic. i Uppsala 31 jan. 1893; studerade ånyo vid Lunds universitet vt. s. å. samt vid universitetet i Basel ht. s. å.—vt. 1894; disp. i Uppsala 14 nov. 1894; fil. doktor 31 maj 1895; har företagit resor till Basel för algologiska studier vid därvarande botaniska laboratorium under ledning av professor G. Klebs 1893—94. till Syd-Patagonien 1899, till Vassijaure naturvetenskapliga station somrarna 1909 och 1910 samt gjort smärre studieresor inom Sverige. Grundlade Verdandis arbetarbibliotek 1891; e. o. amanuens vid botaniska institutionen i Uppsala 1896; tog inom studentföreningen Verdandi initiativ till folkbiblioteksverksamheten 1896 och förestod densamma till 1897; e. o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 1897; amanuens vid Stockholms högskolas botaniska institut 1898—99; tog initiativ till föreningen Verdandis populärvetenskapliga artiklar 1898; grundade i Stockholm Arbetarrörelsens arkiv 1902; dess föreståndare s. å.; stadsfullmäktig i Stockholm 1911 —13; ledamot av riksdagens första kammare för Stockholms stad 1920—21; ledamot av styrelserna för Stockholms borgarskola och Stockholms stadsbibliotek.

Gift 26 nov. 1894—27 okt. 1908 med Ester Olga Jaquette Andersson, f. 26 nov. 1873, dotter till ingenjören Karl Johan Andersson.

Biografi

B. har utövat en omfattande botanisk författarverksamhet, huvudsakligen som deskriptiv algolog. Hans arbeten, som uteslutande behandla sötvattensalgerna, särskilt klorofycéerna, hava lämnat talrika bidrag till kännedomen om sötvattensfloran icke blott i Sverige utan även i Nord- och Sydamerika, Australien, Spetsbergen m. fl. länder. — Under sina studieår intresserade sig B. särskilt för folkbiblioteksrörelsen, och genom honom skapades 1902 i Stockholm »Arbetarrörelsens arkiv», som nu äges gemensamt av det socialdemokratiska arbetarpartiet och landsorganisationen. Institutionen har till uppgift att samla, ordna och bevara handlingar och arkivexemplar av tryckalster vidkommande den politiska och fackliga arbetarrörelsen och förestås alltjämt av B. Även i övrigt har denne utfört biblioteks-, arkiv- och översättningsarbeten, som stå i samband med den fackliga arbetarrörelsen.

Författare

N. svedelius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Arbetarrörelsens arkiv. Styrelse- och revisionsberättelser för åren 1904—1923; P. A. Löfgren, En kulturhistorisk institution inom den svenska arbetarerörelsen (1917); Fr. E. Åhlander, Arbetarrörelsens arkiv tjugu år (Fackföreningsrörelsen, 1923).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar Fredrik Borge, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17982, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. svedelius.), hämtad 2020-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17982
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar Fredrik Borge, urn:sbl:17982, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. svedelius.), hämtad 2020-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se