Borgström, släktBand 05 (1925), sida 492.

Biografi

Borgström, numera utdöd, omkr. 1650 från Holland inflyttad släkt, som härstammade från Asmund Mattsson i Amsterdam. Av dennes söner Nils och Mattias Asmundsson blev den senare (d 1700) handlande i Göteborg, den förre åter brukspatron på Borgvik, efter vilken egendom han antog släktnamnet Borgström. Nils B. hade sönerna Asmund B. (f. 1663, d 1707), kyrkoherde i Gammalstorp, samt Nils B. (f. 1658, d 1728) och Erich B. (f. 1660, d 1720), vilka båda voro brukspatroner på Borgvik. Erich B. blev far till brukspatronen och bergsrådet Johan B. (f. 1685, d 1763), adlad Adelheim 19 sept. 1743, brukspatronen på Borgvik Niclas B. (f. 1697, d 1761) och brukspatronen och bergsrådet Eric B., den bekante donatorn (se nedan).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: C. Sjöström, Vermlands nation i Lund 1682—1907 (1908) samt nedan anförda arbeten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Borgström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17984, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17984
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Borgström, släkt, urn:sbl:17984, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se