Boström, släktBand 05 (1925), sida 520.

Biografi

Boström, en gren av den ryktbara norrländska prästsläkten Læstadius, som kan följas tillbaka till bonden Nils Olofsson i Ytterlännäs socken ocb Lästa by, efter vilken hans son Johan Nilsson (f. 1615) bildade släktnamnet Læstadius, sedermera ändrat till Læstander. Johan Nilsson Læstadius' sonsons sonson Kristoffer, vilken var borgare och skeppstimmerman i Piteå och antog släktnamnet Boström, var far till professorn Christopher Jacob B. (se nedan 1) och lagmannen Eric Samuel B. (f. 1801, d 1854). Den sistnämndes hustru Elisabet Gustava Fredenheim innehade egendomen Östanå i Roslags-Kulla socken, som år 1800 gjorts till fideikommiss av kommersrådet Simon Bernhard Hebbe och från denne övergått till hennes farmoder Kristina Elisabet Hebbe, g. m. överintendenten Karl Fredrik Fredenheim. Eric Samuel B. blev far till statsministern Erik Gustaf B., innehavare av Östanå, landshövdingen Philip August B., innehavare av det likaledes av S. B. Hebbe instiftade Tynnelsö fideikommiss, och stiftarinnan av Samarithemmet i Uppsala fröken Ebba B. (se nedan 2—4). Östanå innehaves för närvarande av Erik Gustaf B:s son Gustaf Samuel B. (f. 1881, d. 1955), Tynnelsö av Philip B:s äldste son kabinettskammarherren Karl Erland Filip B. (f. 1876, d. 1967). Broder till den sistnämnde är envoyén Wollmar Filip B. (f. 1878, d. 1956).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912—16, 19; K. A K- son Leijonhufvud, Ny sv. släktbok (1906); L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal, 1896,98.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Boström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17998, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17998
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Boström, släkt, urn:sbl:17998, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2021-01-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se