Johan Brandberg

Född:1718-11-16 – Gunnilbo församling, Västmanlands län (på Färna bruk)
Död:1786-06-27 – Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län

Lantmätare


Band 05 (1925), sida 755.

Meriter

2. Johan Brandberg, den föregåendes kusins son, f. 16 nov. 1718 på Farna bruk i Gunnilbo socken, d 27 juni 1786 i Västerås. Föräldrar: bruksbokhållaren på Farna Bengt Brandberg och Anna Kôersner. Student i Uppsala 4 okt. 1731; avlade lantmäteriexamen 1741. Biträde hos ingenjör M. Ekström i Kopparbergs län 1742 samt hos ingenjör O. Ehrenström vid Dannemora och Nya Kopparbergslagen 1745; v. och e. o. lantmätare i Kopparbergs län 1749; bergskollegii lantmätare 8 mars 1751 (ed 14 maj); bosatt i Västerås från 1780. — Ogift.

Biografi

B. utarbetade på uppdrag av kamreraren Jakob B. en stor karta över Gustav Vasas vandring genom Dalarna år 1520, vilken hänger i Ornässtugan men genom en olycklig tillfällighet blivit, svårt regnskadad. En förminskad kopia finnes i K. biblioteket. B. nedlade betydande förarbeten för kartan och företog bl. a. för ändamålet en resa genom Svärdsjö och Rättvik 1757 samt utarbetade till densamma en ganska lång beskrivning. Han Lar även efterlämnat andra arbeten i manuskript.

Författare

Sixten Samuelsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Handskrifter: Beskrifning öfver glorwördigst i åminnelse högst salig konung Gustafs den förstes vandring och vistande i Dalarne etc. (E. 251, UB, och flerstädes); förteckning över bergskollegiets lantmätare och släkttavla över släkten Brandberg (Ekstrand).

Källor och litteratur

Källor: Ovan under B. 1 citerade; bergskollegiets prot. samt brev.och suppliker, RA; V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628—1900 (1896—1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Brandberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18064, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Samuelsson.), hämtad 2020-02-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18064
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Brandberg, urn:sbl:18064, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sixten Samuelsson.), hämtad 2020-02-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se