Berndes, släktBand 04 (1924), sida 1.

Biografi

Berndes, släkt, härstammande från Georg Rudolf Behrens (f. antagligen omkring 1690 i Kolberg, d 1743 i Stockholm), en kalvinist, som på grund av sin religion emigrerade till Sverige år 1715 samt där livnärde sig såsom perukmakare. Sonsöner till honom voro kaptenen Pehr Bernhard B. (se nedan 1) och gravören Anton Ulric B. (se nedan 2), far till bergsrådet Fredrik Anton B. (f. 1791, d 1871), vilkens son Gustaf Fredrik B. (f. 1834, d 1913) gjort en bemärkt insats såsom disponent vid Ljusneverken 1871–86 samt ledamot av styrelsen för Uddeholms a.-b. och fullmäktig i Järnkontoret; han var ledamot av andra kammaren 1888–90 och 1896–1902 samt innehade egendomarna Jakobsberg och Molnsätra i Uppland.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1912, 13 15—16 19-. V. Örnberg, Sv. ättartal för år 1894.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berndes, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18087, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18087
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berndes, släkt, urn:sbl:18087, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-02-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se