Bernström, släktBand 04 (1924), sida 7.

Biografi

Bernström, släkt, härstammande från Tingsås socken, varest stamfadern, ryttaren, sedermera åbon i Betet Håkan Håkansson (d 1746, 76 år gammal) levde från 1700-talets början. Dennes sonsöner Sven, garvare i Ängelholm, och Peter (f. 1743, d 1813), tunnbindare i samma stad, antogo namnet B. Den äldre grenen, vilken bl. ä. kyrkoherden i Kungsäter Nils Erasmus B. (f. 1778, d 1833) tillhörde, är i Sverige utdöd å manssidan. Från tunnbindaren Peter B., stamfadern för den yngre grenen, härstamma genom dennes son och sonson, båda likaledes tunnbindare först i Ängelholm därefter i Hälsingborg, grosshandlaren Andreas B. (f. 1845, d. 1925) i Stockholm, bekant såsom samlare, varvid han särskilt gynnat Nordiska museet med dyrbara gåvor, och dennes broder direktören i a.-b. Separator John B. (se nedan). En ledande roll i a.-b. Separator har även utövats av John B:s son löjtnanten Per Rickard B. (f. 1875, d 1919), verkställande direktör därstädes 1911—1913 och Sveriges generalkommissarie för utställningen i San Francisco 1915, samt av dennes kusin, grosshandlaren Andreas B s son, kaptenen i flottans reserv Erik Andreas B. (f. 1875, d. 1954), verkställande direktör i a.-b. Separator 1915 och Sveriges generalkommissarie för utställningen i Rio de Janeiro 1922. — Utom denna släkt Bernström finnes ett flertal andra släkter med samma namn, de flesta härstammande från mellersta Sverige.

Författare

Gustaf Clemensson.Sök i Nationella Arkivdatabasen


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bernström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18096, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Clemensson.), hämtad 2019-08-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18096
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bernström, släkt, urn:sbl:18096, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gustaf Clemensson.), hämtad 2019-08-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se