Anders Olof Bersell

Född:1853-05-16 – Mora församling, Dalarnas län (i Utmeland)
Död:1903-12-16 – USA, Amerikas Förenta Stater (i Rock Island, Illinois)

Klassisk filolog


Band 04 (1924), sida 23.

Meriter

Bersell, Anders Olof (som student Bärsell), f. 16 maj 1853 i Utmeland, d 16 dec. 1903 i Rock Island, Ill. Föräldrar: bonden Bärs Olof Olsson och Karin Persdotter. Genomgick Fjellstedtska skolan i Uppsala 1872–77; avlade mogenhetsexamen vid h. allmänna läroverket därstädes 23 maj 1877; student i Uppsala 20 sept. s. å.; teol. fil. kand. 15 dec. 1879. Lärare vid Evangeliska fosterlandstiftelsens missionsinstitut Johannelund vt. 1880; kallad till professor i grekiska språket och litteraturen vid Augustana college i Rock Island s. å. Fil. hedersdoktor därstädes maj 1894.

Gift 16 juni 1880 med Uma Botilda Lagerlund, f. 12 okt. 1855, dotter till skolläraren Petrus Lagerlund i Bokenäs.

Biografi

B. var en synnerligen framstående lärare. »Målet för honom var», säger hans minnestecknare, »att kunna göra gällande den grekiska litteraturens bildande inflytande på lärjungen, att sätta honom i stånd att uppfatta den tankarnes klarhet, formens skönhet och renhet samt framställningens storartade enkelhet, som äro utmärkande för denna litteratur». Men ej blott som lärare gjorde han sitt inflytande gällande, även i läroanstaltens administration tog han verksam del. Särskilt hävdade han alltid Augustana college's uppgift att vara en svensk-amerikansk bildningshärd. Oaktat, han snart amerikaniserades, voro hans sympatier alltid svenska och hans bekantskap med svensk litteratur vidsträckt, liksom han i allmänhet var en mångsidigt bildad man.

Författare

Aksel G. S. Josephson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Platon. En bild ur odlingens historia (Luthersk kvartalsskrift, Arg. 1, 1887, s. 165—181). — Barnens andra bok för skolan och hemmet. Rock Island 1890. 157, (3) s. 2: a uppl. Rock Island 1897. — Församlingsskolans läsebok utarb. af A. O. Bersell under medverkan af S. P. A. Lindahl och W. Ljung. Rock Island 1890. 384 s. 2:a uppl. Rock Island 1898. — Notes to Greek grammar. Rock Island 1899. 68 s. — Dessutom smärre uppsatser i Ungdomsvännen, Hemvännen, Augustana m. fl. svensk-amerikanska tidskrifter och tidningar, — Översättningar från tyska till svenska samt till och från engelska språket. — Översättning till grekisk vers av psalmen »Vår Gud är oss en väldig borg».

Redigerat: Vid juletid. Vinterblommor samlade för de små. Arg. 1, 4—6. Rock Island 1898, 1901—03. — Augustana och missionären. Veckotidning för kyrka och mission. Arg. 29—30. Moline 1884—85. (Tills, med T. M. Hasselquist.) — Biträtt vid redaktionen av Ungdomsvännen, Hemvännen och ungdomsavdelningen i Augustana. — B. var därjämte medlem av de kommittéer, som redigerade och utgåvo Augustanasynodens Hemlands-sångbok (1891) och samma synods engelska sångbok: Hymnal (1901); i den sistnämnda har B. från svenska översatt sångerna 149, 150, 265 o. 354.

Källor och litteratur

Källor: Meddelande av B: s son, pastor Bersell; Augustana college's årsredogörelser 1881 —1904; Augustanasynodens protokoll 1904, s. 19 och 23; E. A. Zetterstrand, Professor Anders Olof Bersell. Minnesteckning (Prärieblomman 1905).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anders Olof Bersell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18111, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aksel G. S. Josephson.), hämtad 2020-02-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18111
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anders Olof Bersell, urn:sbl:18111, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aksel G. S. Josephson.), hämtad 2020-02-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se