Bese, släktBand 04 (1924), sida 62.

Biografi

Bese (Byssy, Byse), medeltida frälsesläkt, bofast i Östergötland, Vissa tecken, framför allt vapenbildens växlingar från den ena generationen till den andra, tyda på att ätten icke hade särskilt gamla anor; måhända hade den först under loppet av 1300-talet höjt sig ur allmogens led. Enligt en livfull och målande tradition, som visserligen först under Sten Sture d. y:s regering blivit nedtecknad, skulle stamfadern ha hetat Sten B. och i många år ha varit fogde på den heliga Birgitta tillhöriga gods. I denna egenskap, så förtäljes det, besökte han fru Birgitta tvenne gånger i Rom och kom vid det senare tillfället att stå vid hennes dödsläger, varvid han mottog hennes välsignelse. Från den stunden daterar sägnen hans och hans släkts välstånd och framgång. Sten B. var enligt samma källa farfarsfar till den nedannämnde Johan Stensson B., och om detta är riktigt — det finns ingen anledning att betvivla det — var han fader till Jönis B., som nämnes 1397 — 1413 och som är den första ättemedlem, vars namn möter i samtida dokument. Jönis B. var gift med Cecilia Jönsdotter, dotter till Bo Jonssons fogde å Gripsholm Jönis Djäkn. Genom detta giftermål kom ätten i besittning av godset Hyriksäter (nu Herrsäter) i Bankekinds härad, Östergötland, som sedan blev dess sätesgård. Jönis' son Sten Jönsson B., som nämnes mellan åren 1425 och 1458 och var död 1466, äktade 30 sept. 1425 en dotter till den värmländske riddaren Anund Hatt, Kristina Anundsdotter, och lade härmed grunden till släktens godsbesittningar i Värmland. Med Sten Jönssons son, riksrådet Johan Stensson B., d 1505 (se nedan 1), uppnådde Besesläkten högadelns krets. Han eller möjligen hans son Knut B. var ättens siste manlige medlem, men släktnamnet upptogs av Johan Stenssons systerson, Nils B. (se nedan 2), som emellertid dog omkr. 1520 utan att efterlämna några söner.

Författare

G. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Pergaments- och pappersbrev, RA; pergamentsbrev, UB; Anna Fickesdotter Bylows släktkrönika (J. Paringskiöld, Chronicon genealogicum, Sthm 1718); K. H. K[arlsson], Bese-ätten (Personhist. tidskr., 1904, nr 1). — Se i övrigt (ang. släktnamnet): Xenia Lidéniana (1912), s. 93 o. följ.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bese, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18123, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18123
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bese, släkt, urn:sbl:18123, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se