Johan Stensson Bese

Död:1505

Riksråd


Band 04 (1924), sida 63.

Meriter

1. Johan Stensson Bese till Herrsäter, d i början av år 1505. Föräldrar: väpnaren Sten Jönsson B. och Kristina Anundsdotter (Hatt). Namnes redan 1466; inträdde i riksrådet vid 1480-talets mitt; häradshövding i Åkerbo härad, Östergötland. Förde i vapnet en sparre med en upprättstående pil under.

Gift 1) 16 aug. 1472 å Gäddeholm med Karin Jonsdotter Gädda, d före 15 febr. 1477, dotter till riddaren och riksrådet Jon Gädda; 2) före 22 sept. 1484 med Birgitta Knutsdotter, dotter till riddaren Knut Bengtsson (av Ulvsläkten) till Stäfflö och Anna Göstavsdotter; 3) enligt en uppgift från Vasatiden med Estrid Jönsdotter, dotter till riksrådet Jöns Knutsson (tre rosor).

Biografi

B. tillhörde hela sitt liv det Sturevänliga partiet. Sin första mera betydande insats gjorde han 1487, då han deltog i belägringen av Ivar Axelssons slott Stäkeborg och biträdde Sten Sture vid de förhandlingar, som. ledde till att fästet i maj s. å. av herr Ivars besättningstrupper uppgavs till riksföreståndaren. Vid konung Hans' kröning 1497 var han icke närvarande, vilket hade till följd, att han aldrig erhöll riddarvärdighet. Jämte Sten Sture, Hemming Gadh, Svante Nilsson och tre andra herrar slöt han sig till den märkliga konfederationen i Vadstena 1 aug. 1501, som gav signalen till konung Hans' förjagande och Stureväldets återupprättande. — Såsom framgår av ännu bevarade jordeböcker, ägde B. vidsträckta jordegendomar i Värmland och Götalandskapen, främst Östergötland. De ärvdes av enda barnet i första giftet, fru Gunhild Johansdotter B., gift med riddaren och riksrådet Erik Turesson Bielke (se denne). En vuxen son till B., troligen i andra äktenskapet, vid namn Knut B. omtalas i handlingarna; han synes emellertid ha dött ogift, måhända redan under faderns livstid (en uppgift av K. H. Karlsson, att han var förmäld med Birgitta Kristiernsdotter Oxenstierna, beror på förväxling med den finländska frälsemannen Knut Bidz).

Författare

G. Carlsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Pergaments- och pappersbrev, RA; perg.-brev 10 febr. 1486, Skoklostersaml., RA; jordeböcker från medeltiden: C 20, C 21 och C 47, RA; Sturesaml.: Svante Nilssons arkiv, vol. 1, n:o 1495, danska riksarkivet. — Anna Fickesdotter Bylovvs och Lars Siggessons (Sparre) släktanteckningar (J. Peringskiöld, Chronicon genealogicum, Sthm 1718); E. Grönblad, Nya källor, till Finlands medeltidshistoria (1857); J. Hadorph, Then andra delen til rijm-crönikorne (1676), s. 339, 343; Svenska medeltidens rimkrönikor, utg. af G. E. Klemming, 3 (1867—68). — G. Carlsson, Hemming Gadh (1915); K. H. K[arlsson], Bese-ätten (Personhist. tidskr., 1905); B. Schlegel & C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade sv. adelns ättartaflor (1875), s. 105; C. G. Styffe, Skandinavien under unionstiden, 3:e uppl. (1911).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Stensson Bese, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18124, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18124
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Stensson Bese, urn:sbl:18124, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Carlsson.), hämtad 2024-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se