Elsa Beskow (f. Maartman)

Född:1874-02-11 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1953 – Danderyds församling, Stockholms län (i Djursholm)

Illustratör, Barnboksförfattare, Teckningslärare


Band 04 (1924), sida 89.

Meriter

5. Elsa Beskow, f. Maartman, f. 11 febr. 1874 i Stockholm. Föräldrar: grosshandlaren Bernt Maartman från Flekkefjord, Norge, och Augusta Fahlstedt. Åtnjöt undervisning vid Anna Whitiocks skola; studerade vid tekniska skolan; genomgick även dess högsta avdelning, den s. k. högre konstindustriella skolan, 1892–95. Teckningslärarinna vid Anna Whitlooks skola (Stockholms nya samskola) 1894–97.

Gift 12 okt. 1897 med Natanael Beskow (se B. 3).

Biografi

E. M. övergav sin avsikt att fortsätta sin påbegynta konstnärliga utbildning genom studier vid Konstakademien, då hon vid nitton års ålder (1893) förlovade sig med Natanael Beskow. Hennes kunskaper fingo i stället användning genom en lärarinneverksamhet, om vilken bl. a. hennes »Vill du måla?»-böcker — teckningar avsedda att färgläggas av harn — bära vittne. Likaså började hon (1895) teckna till jultidningar och göra bokomslag. År 1897 utkom hennes första bilderbok: »Sagan om den lilla lilla gumman», och därefter har hon så gott som årligen utgivit sina alltid omtyckta barnböcker. Hennes text är hurtig och lättflytande, sagor och verser äro moraliska utan att vara moraliserande, illustrationerna i färglagd teckning eller akvarell väl avpassade för barnfantasien. Med »Puttes äventyr i blåbärsskogen» (1901) kan man säga att E. B. slog så helt igenom, att hon blev känd i varje svenskt hem, där barn finnas. Hennes böcker ha nu nått en mycket stor spridning och utges även i norsk och dansk upplaga. Många ha utkommit i tyska, polska, ryska, bömiska, engelska och holländska översättningar. Den kände pedagogen Jan Ligthart har översatt »Tomtebobarnen» och »Pelles nya kläder». En del av hennes små dikter ha tonsatts — i Sverige av Alice Tegnér.

E. B:s insats på vår barnlitteraturs område har i hög grad bidragit till att uttränga en mängd mindervärdiga bilderböcker, ofta av utländskt ursprung, som tidigare behärskat marknaden. Med sina arbeten har hon gjort en nyttig och glädjebringande gärning för både hem och skola.

Författare

Greta Holmgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av E. B. samt av f. d. skolföreståndarinnan fröken Anna Whitlock, Stockholm, och författarinnan Amalia Fahlstedt. — Ang. E. B:s tryckta arbeten, se: Sv. bokkatalog 1896—1915 samt bokhandelns årskatalog 1916—1921.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elsa Beskow (f. Maartman), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18132, Svenskt biografiskt lexikon (art av Greta Holmgren.), hämtad 2024-04-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18132
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elsa Beskow (f. Maartman), urn:sbl:18132, Svenskt biografiskt lexikon (art av Greta Holmgren.), hämtad 2024-04-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se